Монографии

Туризъм и общество

Мария Воденска

Основи на туризма

Мария Воденска

Икономически, социални и природни влияния на туризма

Мария Воденска

Въведение в туризма

Мария Воденска, Мариана Асенова

Въведение в туризма

Мария Воденска, Мариана Асенова

Въведение в професията

Мария Воденска, Мариана Асенова

Посредническа дейност в туризма

Мариана Асенова, Мария Воденска

Маркетинг на туристическия продукт - комуникационна политика в туризма и услугите

Проф. д-р Лина Анастасова (2010)

Маркетингови изследвания в туризма

Анастасова, Л. (2005)

Социология на туризма

Анастасова, Л. (2003)

Въведение в туризма

доц. д-р Марин Нешков, доц. д-р Светла Ракаджийска, доц. д-р Таня Дъбева, гл. ас. д-р Стоян Маринов, гл. ас. Велина Казанджиева, ст. ас. Мария Велева.

Организация, технология и икономика на хотелиерство

Димчо Тодоров

Ресторантьорство

Димчо Тодоров

Туристическа политика – исторически трансформации, съвременно състояние и насоки за развитие в България

Нешков, М. (2012)

Маркетингово управление на конкурентноспособността на туристическа дестинация

Маринов, С. (2006)

Съвременни видове туризъм

Маринов, С. (2011)

Маркетинг в хотелиерството

Иванов, С., Жечев, В. (2011)

Future Tourism: Political, Social and Economic Challenges

Leigh, J., C. Webster and S. Ivanov (eds.)

Религиозният туризъм: Манастирите - носители на българската духовност

Авторски колектив

Винен туризъм – традиции и съвременност

Авторски колектив

Културният туризъм – бъдещето на България

Авторски колектив

Макрорегулиране на туристическия бизнес

Нешков M., Казанджиева В.

Икономика на туристическата фирма

Марин Нешков, Велина Казанджиева

Маркетинг в туризма – съвременни концепции, техники и практики

доц. д-р Генка Рафаилова

Технология на обслужването в хотела

Кадиева, Сн.

Туристически ресурси

Доц. д-р НАЙДЕН АПОСТОЛОВ, Проф. д-р ИВАН МАРКОВ

Туризъм в извънградска среда

Венцислав Статев

ИКОНОМИКС НА ТУРИЗМА

Венцислав Статев

Хотелиерски и ресторантьорски франчайзинг

Таня Дъбева

Ресторантьорство

Таня Дъбева, Гергина Луканова

Отговорен туризъм 2020

Авторски колектив

КУЛТУРНИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Даниела Попова

Туризъм и културно наследство

Соня Алексиева, Ирена Бокова

Балнео,СПА и уелнес туризъм – настояще и бъдеще

Милена Караилиева

DEUTSCH FÜR DIE TOURISMUSWIRTSCHAFT

Маргарита Попова

География на туризма (Туристическо райониране)

проф. д-р Иван Марков

Круизният туризъм в българския участък на река Дунав

Васил Маринов, Мариана Асенова, Вера Николова

Сборник със статии по случай 65-год. на проф. д-р Иван Марков

Авторски колектив

Модели в хотелиерството

доц. Елена Петкова

Икономика и финансово управление на ресторантьорството

доц. Елена Петкова

Специализирани видове туризъм

Автори: Соня Алексиева, Ирена Емилова, Милена Караилиева, Михаил Михайлов, Маргарита Мишева, Теодора Ризова

Изграждане на имидж на туристически дестинации

Автори: Соня Алексиева, Стефания Темелкова

Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград

Десислава Алексова