Социология на туризма

Автор: Анастасова, Л. (2003)

Фотография

Фотография

 

Социология на туризма(2003). Изд. Летера, Пловдив, ISBN9545164557

 

Вместо предговор

Уважаеми читателю,

Надявам се, че с настоящата книга ще запълня една празнина в българското научно пространство, а именно проблематиката по „Социология на туризма”. Монографията е предназначена за хората, които са свързани пряко или косвено с туристическия отрасъл, за студентите от специалност „Туризъм”, но в същото време тя ще бъде интересна и за ценителите на социологическа литература за туристическия бранш, каквато в България почти липсва. Ще бъда доволна, ако тази първа българска монография по социология на туризма помогне на читателите да изградят един по-задълбочен социологически подход към спецификата и проблемите на туризма.  Не на последно място книгата ще бъде от полза и за маркетолозите в туризма, които трябва да познават добре взаимоотношенията между туристи и местно население и кроскултурните влияния, които се осъществяват между тях, защото това ще им помогне да отправят по- въздействащи рекламни послания към туристите.

Бих искала да изкажа благодарност на проф. Кейт Пърсел от Университета на Западна Англия в Бристол за ценните препоръки, които ми даде в процеса на писане на книгата, както и за съвместните изследвания и публикации в периода 1993-1997 година.

 

Декември 2003 година                                                       От авторката

Бургас