МТИ „Културен туризъм”

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

19 ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Международното туристическо изложение "Културен туризъм" - Велико Търново е първият специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за България като туристическа дестинация. Вече 19 години държавните и неправителствените организации, общините и музеите, научните среди и бизнесът представят във Велико Търново своята дейност, добри практики и събития, които променят нагласата у нас към един от най-интересните и нестандартните видове туризъм. Културният туризъм доказа именно на първото специализирано изложение в старопрестолния град своя потенциал, значение и необходимостта от инвестиции в неговото бъдеще.

Идеята на изложението беше не само да представи един интересен вид туризъм с изключителна привлекателност за европейските туристи, но и докаже как развитието на културния туризъм гарантира запазване на културно-историческото наследството в България. Именно отношението и ефективното използване на културното наследство, архитектурните факти, монументалното изкуство, културните събития, фестивалния живот като цяло определят уникалността на този вид туризъм. Но преди всичко той е в основата  за разнообразието на съвременния туристическия продукт. И резултатите в 19-годишната история на изложението, го доказват.

В последните няколко години държавата, общините и туристическият бизнес се обединиха около ключовото значение на  културния туризъм като основна перспектива за развитието на туризма в България и подкрепят ролята му в националната туристическа политика. Катоосновния инструмент за преодоляване на някои слабости на българския туризъм, именно културният туризъм може да надгражда и обогатява  традиционните туристически продукти, да разширява и рекламира силните им пазарни възможности спрямо изискванията на европейския пазар.

Какви са фактите в 19-годишната история на Международното туристическо изложение "Културен туризъм" -  Велико Търново :

  • Първият и най-престижен форум за културен туризъм у нас е учредената през 2003 г. във Велико Търново Национална борса „Културен туризъм“, която по-късно с разрастването и утвърждаването си преминава в Международно туристическо изложение „Културен туризъм“.
  • Организатор на изложението е Община Велико Търново с нейните партньори Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА), която се присъединява към инициативата през 2008 г.
  • Основен организатор на борсата е Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов” със съдействието на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

В различните години от създаването й до днес, борсата се провежда със съдействието на: Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация (ИАНТРИ), на Държавната агенция по туризъм (ДАТ), под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерство на туризма и със съдействието на  Министерство на културата.

Доброто партньорство между организаторите, постоянната работа с медиите, професионалното използване на рекламата и връзките с обществеността са в основата на изграждане на делови и лесно разпознаваем имидж на изложението.

Международният форум се организира като комплексно събитие в няколко направления.

  • На първо място - туристическо изложение, което дава възможност за общини и фирми, информационни центрове, неправителствени организации, културни институти и др. да представят своя потенциал за развитие на културно-познавателни туристически програми.
  • На второ място е дискусионната програма, включваща презентации и обсъждания по актуални теми, свързани с развитието на културно-историческото наследство, неговото съхранение и съвременно експониране, както и проблемите и възможностите за развитие на разнообразни форми на културно-познавателен туризъм.
  • В рамките на борсата е организиран първият по рода си филмов фестивал с туристическа тематика в България: Международният фестивал „На източния бряг на Европа” представя филмови и телевизионни продукции, популяризиращи българското културно наследство и туризма.
  • И най-новата инициатива, по случай 10-годишнината на изложението беше провеждането на първия Национален конкурс READ & TRAVEL („ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ”), който ще отличава всяка година най-оригиналните събития в културния туризъм, най-добрите туристически книги, издания, сайтове и журналистически рубрики.
  • Вече е факт и Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика.

Вече 19 години във Велико Търново се връчват наградите за най-атрактивно представените общини, музеи и сдружения, за партньорство и популяризиране на културно-историческото наследство, както и учредената тук престижна награда за личност с принос за развитието на културния туризъм.

Сред силните страни на изложението е представянето на добри български и чуждестранни практики в културния туризъм и генерирането на новини от развитието на туризма в страната и др. Велико Търново – Балканската столица на културния туризъм, привлича всяка година нови чуждестранни партньори, много съмишленици от държавни и общински институции, културни институти, туристически бизнес, неправителствени организации, местни туристически сдружения, научни и университетски общности, медии и др., които са сред участниците и посетителите на международното изложение.


Програма

Резюме

История

Награди