Конкурс Read & Travel

В Националния конкурс „READ & TRAVEL” („ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ”) могат да участват предложения за периода януари-декември 2018 г.в следните категории:

· най-професионални туристически сайтове и мобилни приложения;

· най-интересни туристически издания (книги, пътеводители, учебници, карти и др.);

· най-ефективни рубрики и публикации по темата на изложението (репортажи, видео отразявания и др.) ;

· най-оригинални плакати за събития в областта на културния туризъм, организирани от музеи, общини, браншови организации и сдружения, държавния и неправителствения сектор, университети и др.;

· за Голямата награда на журито – най-оригинално събитие в областта на културния туризъм за 2018 г.

Имаме удоволствието да ви поканим да изпратите вашите предложения – линк към туристическия сайт или сайта на проведеното събитие в областта на културния туризъм за 2018 г.; сканирани корици на изданието и страница с издателското каре; сканирани рубрики, публикации и плакати. Всички предложения трябва да са придружени с кратко представяне (до една страница) на сайта, събитието, книгата, рубриката, публикацията (репортажа), плаката и др.По ваша преценка можете да приложите снимки или сканирани документи, които подкрепят предложението ви. Текстът на ваша служебна бланка трябва да съдържа координати на участниците в конкурса: лице за контакти (име, телефон, е-mail, сайт, адрес).

Очакваме вашите предложения и електронни материали на е-mail: pr@pr-bg.eu до 20.03.2019 г. Селектирането и представянето на номинациите от Националния конкурс, ще бъде направено от журито в рамките на програмата на Международното изложение „Културен туризъм 2018” във Велико Търново от 18 до 20 април т.г. Наградите в отделните категории ще бъдат връчени на заключителната официална вечер на най-престижния форум за културен туризъм в България.

От името на журито ви пожелаваме успешно участие в шестото издание на Националния конкурс READ &TRAVEL („ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ”) на Международното изложение „Културен туризъм 2019” – Велико Търново.
Представяне | Жури | Категории | Партньори | Номинирани