Жури

доц. д-р СОНЯ АЛЕКСИЕВА

Председател жури
Доц. д-р СОНЯ АЛЕКСИЕВА е завършила Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Климент Охридски” – специалност „Журналистика”. Преподавател в департамент „Администрация и управление” на НБУ. Има дългогодишен опит като PR експерт, с тясна специализация – PR в туризма. Участвала е в редица чуждестранни и български комуникационни проекти, както и в много български кампании, свързани с изграждането на стратегии, бранд и визия на туризма в България.... още

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ

Член жури

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ е бакалавър по „Икономика на туризма“ и е защитил магистърска степен по стопанско управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Като експерт в отдел „Информационно-техническо обслужване” на община Велико Търново успешно участва в логистиката на бизнес проекти и културни събития с регионален, национален и международен мащаб от 2011 до 2017 г. От м. май 2017 г. е управител на Общинска туристическа агенция „Царевград Търнов“ във Велико Търново... още

СТАНИСЛАВ СЛАВОВ

Член жури

СТАНИСЛАВ СЛАВОВ е завършил Техническия университет - Варна, специалност „Изчислителна техникаи софтуер“ и втора специалност „Маркетинг“.Притежава Обучение по финанси към СДК на ИУ София 1997 г. Притежава сертификати за обучение по„Мениджмънт и система за упрaвление на качеството ISO 9000 от Световната банка” – Атина, 1998 г. и сертифициращ курс Microsoft програмист - София 2000 г. Бизнес анализатор на WEB системи.... още

ЛЮБЕН КЪНЧЕВ

Член жури

ЛЮБЕН КЪНЧЕВ е заместник-министър на туризма от м. февруари 2018 г. Завършил е френска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а като втора специалност - „Български език и литература“. Любен Кънчев работи 32 години в Българската национална телевизия. лен е на Съюза на българските журналисти. Носител е на авторитетни творчески награди.... още

ДОЦ. ПЕТКО ХРИСТОВ

Член жури

ДОЦ. ПЕТКО ХРИСТОВ е доктор по етнология, доцент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ-БАН). рез последните години научните му интереси са посветени на изучаването на балканската култура на миграции, социални мрежи сред транс-граничните мигранти на Балканите, разнообразните идентичности и конструиране на идентичността с помощта на културата и народната религиозност, семейство, родство и народни институции, историческа етнология и политическа антропология. От декември 2014 г. до сега е директор на ИЕФЕМ – БАН.... още

ДОЦ. Д-Р ИЛИНКА ТЕРЗИЙСКА

Член жури

ДОЦ. Д-Р ИЛИНКА ТЕРЗИЙСКА е преподавател в катедра „Туризъм”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, където води курсове по културен туризъм, етнотуризъм, световно културно наследство, културни пътища, туристическо поведение и брандинг в туризма. ... още

МАГДАЛЕНА ГИГОВА

МАГДАЛЕНА ГИГОВА е журналист и писател с нестихващ интерес към пътешествията – посетила е 87 държави (според нея, крайно недостатъчно). Tя е автор и водещ на предаването „Покана за пътуване“ по програма „Христо Ботев“ на БНР. ... още

СТАНИСЛАВА КАРАТОВА

Член жури

СТАНИСЛАВА КАРАТОВА е завършила е Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ „Климент Охридски“ - специалност „Журналистика“. От 10 години работи в сферата на печатните медии и книгоиздаването.... още

ВЕНЕЛИНА ЧЕРВЕНКОВА

Член жури

ВЕНЕЛИНА ЧЕРВЕНКОВА е магистър по „Икономика и управление на търговията“ и „Маркетинг и мениджмънт“ от УНСС. От 2012 г. е главен експерт в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. В момента е началник на отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“ в Министерство на туризма.... още

ДОЦ. ПЕТЯ ИВАНОВА

Член жури

ДОЦ. ПЕТЯ ИВАНОВА е с научна специалност „Икономика и управление (Туризъм)“. Ръководител е на катедра „Икономика и управление на туризма“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов. Експерт е към „Българска камара за образование, наука и култура“ и към Националната агенция за оценяване и акредитация. Член е на Съюза на учените в България и на Съвета по туризъм – Свищов.... още

КРЕМЕНА ЦВЕТКОВА

Член жури

КРЕМЕНА ЦВЕТКОВА е експерт „Връзки с обществеността“ в БНТ. Работи като журналист в Радио Варна и РТВЦ – Варна. Част от инициативния комитет на МТИ „Културен туризъм” – Велико Търново. Член е на Българското дружество за връзки с обществеността.... още

ИВО НИКОЛОВ

Член жури

ИВО НИКОЛОВ е основател на издателствата Travel Books и Бико България. Освен с издателска дейност в последните 10 години се занимава активно с интернет маркетинг, организиране на обучения конференции и семинари.... още

СОФИЯ БОЖКОВА

Член жури

СОФИЯ БОЖКОВА е завършила „Туризъм” в СУ „Св.Климент Охридски”. Дипломната й работа и специализациите й във Великобритания и Япония са насочени към интерпретирането на природното и културно-историческо наследство и практическото му приложение в България. От 2016 г. е и.д. управител на „Царевград Търнов”.... още

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА

Член жури

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА е заместник-министър на туризма от м. февруари 2015 г. Почти целият й професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции. Защитила е и редица сертификати с такъв профил.... още

ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА КРЪСТАНОВА

Член жури

ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА КРЪСТАНОВА е завършила магистърска програма по история в СУ „Св. Климент Охридски“ и защитава докторска дисертация в Институт по етнология и фолклористика с музей при БАН.... още

НАТАЛИЯ МАЛЧЕВА

Член жури

НАТАЛИЯ МАЛЧЕВА е завършила „Журналистика" във Факултета по журналистика и масови комуникации в Софийски университет „Св.Климент Охридски". Има няколко награди за публикациите си в областта на туризма, включително и годишната награда за 2016 г. за най-добър материал на тема туризъм в печатна медия.... още

ЕЛЕНА ДЕЛВИНСКА

Член жури

ЕЛЕНА ДЕЛВИНСКА е родена на 17 март 1977 година в Москва. В последните години е част от екипа на издателство „Изток-Запад“. Интересите й са свързани с областите на културата, историята и изкуствата.... още

ЦВЕТОМИР БОЯДЖИЕВ

Член жури

ЦВЕТОМИР БОЯДЖИЕВ е завършил икономика в УНСС - София. От 2002 до 2005г.работи в Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов", като участва в разработването на туристическия информационен център на града, разработване на нови туристически информационни и рекламни материали, маршрути, както и онлайн представянето на дестинацията. ... още

ДОЦ. Д-Р ВЕРА НИКОЛОВА

Член жури

ДОЦ. Д-Р ВЕРА НИКОЛОВА е завършила ПИ „Дичо Петров“, гр. Смолян – специалност „История и география“ и СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност „География на стопанските отрасли и комплекси“. Преподавател е в СУ „Св. Климент Охридски“. Доцент по научно направление „Туризъм” в катедра „География на туризма“ на ГГФ, и доктор по География на рекреацията и туризма.... още

МИЛА МЛАДЕНОВА

Член жури

МИЛА МЛАДЕНОВА е завършила българска филология. Магистър е по „Медийна информация и реклама”. Още като студентка публикува в различни медии, а през 1995 г. започва работа в програма „Хоризонт” на БНР.... още

ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ

Член жури

Димитър М. Димитров е завършил „Право” и следдипломна квалификация по журналистика – централен печат в СУ „Климент Охридски”. Бил е дългогодишен член на УС и председател на Асоциация „Българска книга”. ... още

AЛБЕНА МЕТОДИЕВА

Член жури

Албена Методиева е назначена за директор на дирекция „Туристическа политика“ на МИЕТ през 2007 г. По-късно започва работа в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, а от началото на 2015 г. до настоящия момент заема длъжността директор на дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ към Министерство на туризма.... още

ДОЦ. Д-Р БЛАГА СТОЙКОВА

ДОЦ. Д-Р БЛАГА СТОЙКОВА е дипломиран икономист на първата търговска гимназия в България - Икономически техникум „Димитър Хадживасилев”, гр. Свищов. Завършва специалностите „Български език и литература и История” в ПУ „Дичо Петров”, гр. Смолян към ПУ „П. Хилендарски” и „История” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. ... още

ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА

ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА е завършила Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”, вокален факултет, а по-късно Нов български университет в Департамент „Масови комуникации”със специалност „Продуценство”, както и „Операторско майсторство”в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ в НБУ.... още

МАРИЯ ИВАНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА е завършила „Право” в СУ „Св. Климент Охридски”, а в момента завършва втората си магистратура „Управление на туризма” в Аграрен университет, гр. Пловдив. От 1999 г. работи в държавния сектор, като основно се занимава с нормотворчество.... още

ХРИСТО БЛАЖЕВ

Христо Блажев е популярен като "професионален читател" - основател е на най-четения блог за книги в България "Книголандия". Работи като водещ редактор в издателство "Сиела". ... още

АНИ ХАРАЛАМБИЕВА

Член жури

АНИ ХАРАЛАМБИЕВА е завършила „Маркетинг” в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, а след това „Стопанско управление”в ПУ „Паисий Хилендарски” и „Бизнес администрация” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. От 2003 г. се занимава с маркетинг, рекламни и PR дейности в частния сектор. От 2011 г. работи в Министерство на икономиката и енергетиката в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”.... още

доц. д-р БРАТОЙ КОПРИНАРОВ

Член жури

доц. д-р БРАТОЙ КОПРИНАРОВ е завършил немска езикова гимназия в гр. Ловеч. Дипломиран икономист от Стопанска академия – Свищов. Специализирал по проблеми на туризма в Англия и Австрия. Има богат професионален опит в сферата на образованието и туризма – научен сътрудник в НИЛ в Слънчев бряг, изпълнителен директор на „Слънчев бряг" АД, три мандата директор на Колеж по туризъм – Бургас.... още

РАЛИЦА ДАСКАЛОВА

Член жури

РАЛИЦА ДАСКАЛОВА е завършила руска гимназия в София. Започва работа още като студентка във в. „Експрес". Скоро след това е поканена да се включи в екипа на в. „24 часа". Има две висши образования в Софийски университет „Св. Климент Охридски" - „Журналистика” във ФЖМК, и е магистър по „Педагогика" със специализация „Социална психология". Има специализация по „Маркетинг в медиите".... още

EКАТЕРИНА ГЕЛОВСКА

Член жури

EКАТЕРИНА ГЕЛОВСКА е завършила специалност „Туризъм“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работи в Центъра за научна, развойна и внедрителска дейност към Държавния комитет по туризъм, където участва в разработки за внедряване на нови технологии в туристическата индустрия. От 1987 г. работи като журналист в БТА, където преминава през различни длъжности от репортер до заместник-ръководител направление, обединяващо няколко редакции.... още

НЕЙКО ГЕНЧЕВ

Член жури

НЕЙКО ГЕНЧЕВ има техническо („Съобщителна техника”), филологическо („Английска филология”) и професионално („Издателска и полиграфическа дейност”) образование. Специализирал е в Полша и Франция. Автор е на специализирани публикации и книги, преводач от английски, съставител, редактор, консултант по специализиран софтуер. Занимава се с графичен дизайн и техническо оформление на книгата - автор на оформлението на повече от 5000 заглавия.... още

АНЕЛИЯ ГЕНОВА

Член жури - 2012

АНЕЛИЯ ГЕНОВА е завършила е магистратура в УНСС, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”. От 1998 г. е маркетинг експерт в Министерство на търговията и туризма, Изпълнителна агенция за национална туристическа реклама, Държавна агенция по туризъм и в МИЕТ.... още

МАДЛЕН ЯНЕВА

Член жури - 2012

МАДЛЕН ЯНЕВА eзавършила Софийския университет „Св. Климент Охридски” - магистър по педагогика. Имаспециализации в областта на : „История и теория на културата” ; „Обучение за работа с хора със специфични потребности” ;”Организиране на специални събития”; „Обучители по музейно-образователни програми” и др. Ръководител е на отдел „Връзки с обществеността” на Националния исторически музей от 2000 г.... още

доц. д-р СТОЯН МАРИНОВ

Член жури - 2012

доц. д-р СТОЯН МАРИНОВ е завършил немска езикова гимназия в гр. Ловеч. Дипломиран икономист по туризъм от ВИНС "Димитър Благоев"-Варна (сега ИУ-Варна). Доктор и доцент по Икономика и управление на туризма. От 1992 г. и към момента е преподавател в катедра "Икономика и организация на туризма" в ИУ-Варна. Директор е на Колеж по туризъм - Варна от юни 2011 г.... още

МИЛЕНА ИЛИЕВА

Член жури - 2012

МИЛЕНА ИЛИЕВА е завършила СУ „Св. Климент Охридски” – специалност „Педагогика” и следдипломна квалификация „Журналистика”. Това е единствената й професия след дипломирането до днес. Вече над 20 години М. Илиева е част от екипа на в. „Труд”: доайен сред периодичните издания у нас - важна част не само от историята на родната журналистика, но и историята на България.... още

НАСКО ЯКИМОВ

Член жури - 2012

НАСКО ЯКИМОВ е завършил ТКК - Варна през 1973 г., ВТУ „Кирил и Методий” , специалност „Българска филология” прзе 1979 г. и Академията за социално управление през 1988 г. През 1990 г. създава издателство „Славена”, в което до днес са издадени над 1000 издания, много от които посветени на българската история и култура, на културното наследство и културния туризъм. ... още