НАСКО ЯКИМОВ

Фотография

Галерия

НАСКО ЯКИМОВ е завършил ТКК - Варна през 1973 г., ВТУ „Кирил и Методий” , специалност „Българска филология” прзе 1979 г. и Академията за социално управление през 1988 г. През 1990 г. създава издателство „Славена”, в което до днес са издадени над 1000 издания, много от които посветени на българската история и култура, на културното наследство и културния туризъм. Издателството е носител на наградите на МК „Хр. Г. Данов”, „Варна”, Съюза на българските писатели, ВТК, Съюза на българските журналисти,  Варненската туристическа камара и др.

Автор е на над 50 публикации в книги и периодичния печат. Редактор на над 200 книги с научно, учебно и художествено съдържание. Автор на тематичните издателски планове на издателство „Славена” за последните 20 години. Член е на научни колективи за социологически проучвания с ръководители проф. Иван Джаджев, д-р Желю Желев, проф. Христо Бонев, проф. Тончо Жечев. Член на Варненска туристическа камара, заместник- главен редактор на сп. „Туризъм и култура”.

Радетел за издаване и популяризиране на творчеството на български писатели, учени, историци, художници и педагогически дейци. Като издател и редактор е реализирал десетки творчески идеи в подкрепа на българското културно-историческо наследство. Спомоществовател на множество проекти на творци от Варна и страната. Носител е на Почетен знак за заслуги към Варна – златен.