НЕЙКО ГЕНЧЕВ

Фотография

Галерия

НЕЙКО ГЕНЧЕВ има техническо („Съобщителна техника”), филологическо („Английска филология”) и професионално („Издателска и полиграфическа дейност”) образование. Специализирал е в Полша и Франция. Автор е на специализирани публикации и книги, преводач от английски, съставител, редактор, консултант по специализиран софтуер. Бил е професионален музикант. Занимава се с графичен дизайн и техническо оформление на книгата - автор на оформлението на повече от 5000 заглавия.

Собственик и управител на издателство и печатница „Фабер" (от 1996 г.), с над 2200 публикувани заглавия на издателството, както и повече от 6000 подготвени и отпечатани издания за клиенти от страната и чужбина. Спомоществовател и участник в многобройни проекти в областта на българската култура и историческото наследство.