доц. д-р СТОЯН МАРИНОВ

Фотография

Галерия

ДОЦ. Д-Р СТОЯН МАРИНОВ е завършил немска езикова гимназия в гр. Ловеч. Дипломиран икономист по туризъм от ВИНС „Димитър Благоев" - Варна (сега ИУ-Варна). Доктор и доцент по Икономика и управление на туризма. Многобройни са специализациите му по „Туристически мениджмънт”,  „Маркетинг на туристическа дестинация”, „Управление и маркетинг в туризма” и др. От 1992 г. и към момента е преподавател в катедра „Икономика и организация на туризма" в Икономически университет - Варна. Има богат професионален опит като екскурзовод, управител на спортно-анимационен център, икономически и изпълнителен директор на „Слънчев бряг" АД, изпълнителен директор на „Турекспо-Варна" АД.

Участвал е като ръководител и експерт в многопроекти в сферата на туризма, финансирани по различни национални и международни донорски програми. Ст. Маринов е сред екипа от експерти, разработил „Програма за устойчиво развитие на туризма в община Варна в периода 2008-2013 г.”. Автор е на десетки публикации и доклади, съавтор в много сборници и др. Сред монографиите му са „Маркетингово управление на конкурентоспособността на туристическа дестинация”; „Управление за устойчиво развитие на туристическа дестинация (на примера на дестинация Варна)” ; „Съвременни видове туризъм” и др.

Член е на Управителния съвет на ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА, СДРУЖЕНИЕ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОИЗТОК и на СДРУЖЕНИЕ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ. Директор е на Колеж по туризъм - Варна от юни 2011 г.