EКАТЕРИНА ГЕЛОВСКА

Фотография

Галерия

EКАТЕРИНА ГЕЛОВСКА е завършила специалност „Туризъм“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работи в Центъра за научна, развойна и внедрителска дейност към Държавния комитет по туризъм, където участва в разработки за внедряване на нови технологии в туристическата индустрия. От 1987 г. работи като журналист в Българска телеграфна агенция, където преминава през различни длъжности от репортер до заместник-ръководител направление, обединяващо няколко редакции.

През 2003 г. оглавява единственото в България издание за професионалистите в туризма – списание Hotels & Restaurants Magazine, издавано от ИКОНОМЕДИА АД. Остава негов главен редактор девет години до самото му закриване през 2012 г.

От 2012 г. е управител и главен редактор на туристическия портал Travel & Hospitality Experts, който продължава традициите в областта на професионалните издания; извършва маркетингови проучвания; оказва консултации на хотелиери и ресторантьори, организира събития и обучения за професионалистите в туристическия бранш.