ДОЦ. Д-Р ИЛИНКА ТЕРЗИЙСКА

Фотография

Галерия

ДОЦ. Д-Р ИЛИНКА ТЕРЗИЙСКА е преподавател в катедра „Туризъм”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, където води курсове по културен туризъм, етнотуризъм, световно културно наследство, културни пътища, туристическо поведение и брандинг в туризма. Професионалните й интереси са основно в областта на културния тризъм, винения туризъм и управлението на събития, за което свидетелстват и публикациите в тази сфера.

Автор е на две монографии – „Маршрути за културен туризъм” и „Localproductsandfestivals: thetourismperspective”, както и на редица статии. Член е на редакторския борд на „African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure”и сп. „Предприемачество”, TourismandLeisure, и eедин от съоснователите на Евро-азиатската асоциация за туристически изследвания (EATSA). Участва в организационния и научен комитет на две международни и шест национални конференции.