КРЕМЕНА ЦВЕТКОВА

Фотография

Галерия

КРЕМЕНА ЦВЕТКОВА е експерт „Връзки с обществеността“ в БНТ. Следвала  е във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  - специалност „Руска филология“. През 2014 г .завършва магистърска програма  „Международно морско право и управление на риска“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Специализирала е „Връзки с обществеността“ във ВСУ и „Кризисни комуникации“ във Военна академия „Г.С.Раковски“.

Работи като журналист в Радио Варна и РТВЦ – Варна. Един от създателите на първата частна радиоверига в Бъргария – „Канал Ком“. От 2004 г. е директор на дирекция Национален туристически информационен център  в Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация, а по-късно директор на дирекции „Развитие на туристическия продукт“ и „Национална туристическа политика“ в Държавната агенция по туризъм. Специализирала е в Международната академия по туризъм в Монако (Crans Montana IUHEI, Монако), сертифициран експерт за категоризиране на туристически обекти от SGS– България.

Има дългогодишен опит в управление на проекти, финансирани със средства на ЕС. Част от инициативния комитет на Международното туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново. Член е на Българското дружество за връзки с обществеността.