ДОЦ. Д-Р БЛАГА СТОЙКОВА

Фотография

Галерия

ДОЦ. Д-Р БЛАГА СТОЙКОВА е дипломиран икономист на първата търговска гимназия в България - Икономически техникум „Димитър Хадживасилев”, гр. Свищов. Завършва специалностите „Български език и литература и История” в ПУ „Дичо Петров”, гр. Смолян към ПУ „П. Хилендарски”  и „История” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.  Последователно получава магистърски степени по „История” и „Културен туризъм” във Великотърновския университет. Има следдипломна специализация и защитава докторска степен по „Етнография”. Доцент е по научната специалност „Туризъм (алтернативен туризъм)”в Тракийски университет, гр. Стара Загора. Заместник-декан е на Стопански факултет и ръководител на магистърска специалност „Икономика на алтернативния туризъм” към Тракийски университет.

Професионалният й опит в сферата на образованието утвърждава разбирането й, че трябва да се развива чувството за национална идентичност и достойнство в процеса на обучението по туризъм за утвърждаване на България сред изявените туристически дестинации.

Автор е на много научни публикации в областта на културния туризъм, културно-историческото наследство и етнографията. Сред монографиите й са: „Културен туризъм” и „Кукерските празници и фестивали на маскарадните игри от Старозагорско като основа за развитие на фестивален туризъм”.

Последователно е член на Консултативния съвет по туризъм към община Стара Загора, Постоянната работна група по Ос 3 на Програмата за развитие на селските райони и Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион. Участник и ръководител е в многобройни проекти в областта на алтернативния туризъм и опазване на културно-историческото наследство.