ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ

Фотография

Галерия

Димитър М. Димитров е завършил „Право” и следдипломна квалификация по журналистика – централен печат в СУ „Климент Охридски”. Бил е дългогодишен член на УС и председател на Асоциация „Българска книга”. Бил е организатор и директор на няколко национални и международни панаири на книгата в НДК. Учредител и съпредседател е на „ТАНГРА ТанНакРа” Общобългарска фондация от 1997 г. и е един от управителите на едноименното издателство. Участвал е в издаването на десетки книги, свързани с историята и културно-историческото наследство на България, книги за природата, пътеводители и др. на български, руски, английски, немски, френски, испански, италиански, арабски и др. езици.

Издателството през 2008 г. е носител на наградата „Бронзов лъв”, присъдена от Асоциация „Българска книга” и Академия „Българска книга” за цялостна реализация на издателски проект за книгата „Атлас Българските земи в Европейската картографска традиция (III-XIXв.)”/”Atlas the Bulgarian Lands in the European Cartographic tradition (3rd-19thcenturies)”. В чужбина издателството изпраща книги чрез международния книгообмен на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, както следва: Библиотека на Конгреса – Вашингтон; Публична библиотека – Ню Йорк; Библиотека на Университета на Индиана – Блумингтън; Библиотека на Станфордския университет – Станфорд; Библиотека на Вашингтонския университет – Сиатъл; Библиотека на Мичиганския университет – Ан Арбър; Калифорнийски университет – Бъркли; Библиотека на Йелския университет – Йейл; Британска библиотека – Лондон; Библиотека Бодлеана – Оксфорд;  Национална библиотека – Париж;  Руска държавна библиотека – Москва; Библиотека за чуждестранна литература – Москва; Институт за научна информация по обществени науки – Москва; Национална библиотека на Беларус – Минск;  Академия на науките на Украйна – Киев; Народна библиотека – Варшава; Народна библиотека – Прага;  Народна библиотека – Белград; Народна и университетска библиотека – Скопие.