МАРИЯ ИВАНОВА

Фотография

Галерия

МАРИЯ ИВАНОВА е завършила „Право” в СУ „Св. Климент Охридски”, а в момента завършва втората си магистратура „Управление на туризма” в Аграрен университет, гр. Пловдив. От 1999 г. работи в държавния сектор, като основно се занимава с нормотворчество.

От 2005 г. работи в държавната администрация, в чийто ресор е туризма. От 2006 г. до момента е член на Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти и на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти. От 2007 г. е секретар на Националния съвет по туризъм. В момента е главен директор на главна дирекция „Туристическа политика” на Министерството на туризма.

В това си качество участва във формирането и провеждането на туристическата политика и стратегическото планиране в областта на туризма. Притежава опит като ръководител, координатор и сътрудник по проекти по оперативните програми на Европейския съюз.