РАЛИЦА ДАСКАЛОВА

Фотография

Галерия

РАЛИЦА ДАСКАЛОВА е завършила руска гимназия в София. Започва работа още като студентка във в. „Експрес". Скоро след това е поканена да се включи в екипа на в. „24 часа". Има две висши образования в Софийски университет „Св. Климент Охридски" - „Журналистика” във ФЖМК, и е магистър по „Педагогика" със специализация  „Социална психология". Има специализация по „Маркетинг в медиите".

През годините е отразявала във в. „24 часа” дейността на Министерския съвет, Народното събрание, енергетиката и транспорта. Награждавана е за публикации в енергетиката, авиацията и туризма. Днес ръководи отдел „Бизнес" на вестник „24 часа". В момента отразява и развитието на туризма.

От няколко месеца Ралица Даскалова пое и поста „Мениджър дискусии" на в. „24 часа". В тази си дейност ръководи втори отдел във вестника, който е основен организатор на събитията на пресгрупата - чествания, дебати, инициативи на „24 часа" като „Най-добрият град за живеене", „Достойните българи" , „Рейтинг на университетите"идр.Дебатите на в. „24 часа" вече са позната марка в обществото и благодарение на идеите, тръгнали от тях, са променени няколко закона - Закона за енергетиката, Закона за движение по пътищата и др.