МАДЛЕН ЯНЕВА

Фотография

Галерия

МАДЛЕН ЯНЕВА e завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски” - магистър по педагогика. Има специализации в областта на : „История и теория на културата” ;  „Обучение за работа с хора със специфични потребности” ;”Организиране на специални събития”; „Обучители по музейно-образователни програми”  и др. Участвала е в международни конференции и семинари: Мадрид 2007, Париж 2010,  Скопие 2012, както и в различни курсове и програми за обучение по маркетинг, реклама, връзки с обществеността, мениджмънт, кризисен ПР.

Сред проектите, в които се включва последните години са “Евровизия – музеи представляващи Европа” – международен 2012/ 2016 г. -  като консултант мениджър; „Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите и младите потребители” – по програма „Публики” НФ „Култура” – 2012/ 2013 - като ръководител проект; ФПББ-дарителска кампания за финансирането на  детски музейно образователен център 2012/2013 – като ръководител. Автор е на публикациите „Българското културно-историческо наследство като фактор за развитие на туризма” - Известия на НИМ т.ХIV, „ПР в музеите  проблеми, тенденции, възможности, резултати” - Сборник –“Художественият музей и ХХІ век”, изд.”Пигмалион”, Пловдив и др.

Член е на  ICOM и на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО). Ръководител е на отдел „Връзки с обществеността” на  Националния исторически музей  от 2000 г.