ВЕНЕЛИНА ЧЕРВЕНКОВА

Фотография

Галерия

ВЕНЕЛИНА ЧЕРВЕНКОВА е магистър по „Икономика и управление на търговията“ и „Маркетинг и мениджмънт“ от  УНСС. От 2000 до 2010 г. работи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Притежава богат опит в програмирането на регионалното развитие и като ръководител и координатор на проекти по оперативните програми на Европейския съюз. Била е и главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие“, управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

От 2012 г. е главен експерт в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. В момента е началник на отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“ в Министерство на туризма - участва във формирането и провеждането на туристическата политика и стратегическото планиране в областта на туризма, в разработването на нормативни актове в областта на туризма и др.