ДОЦ. Д-Р МЕГЛЕНА ЗЛАТКОВА

Фотография

Галерия

ДОЦ. Д-Р МЕГЛЕНА ЗЛАТКОВА е заместник-декан на Философско-историческия факултет и ръководител на Катедра „Етнология” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Завършва специалност етнология и защитава дисертация по социология. Специализира във Франция, Румъния, Унгария в областта на градските изследвания, културното наследство, визуалната антропология. Участва в множество национални и международни изследователски проекти, свързани с диалог между културите, общности, наследства, социални динамики, местно развитие, миграции.

Изнася лекции и доклади на конференции в Любляна, Париж, Лион, Будапеща, Амстердам, Лисабон, Клуж-Напока, Санкт Петербург и др. Преподава курсове по Градски изследвания, Визуална антропология, Етносоциология, Методология на проекти и Летни студентски теренни практики. Изследователските и интереси са в областите на идентичност, културно наследство, градски пространства, миграции. 

Автор е на монографията „Етносоциология на града. По примера на град Пловдив” (2012 г.), съставител и съавтор на книгите Migration, Memory, Heritage: Socio-cultural Approaches to the Bulgarian-Turkish Border(2012), Преживелици. Етноложки записки (2014), Градски наследства и граници (2016)както и на множество статии и студии на български, английски и френски. Участва в множество научни и научно-приложни проекти, изложби, филми, както и проекти, които съчетават антропологията с изкуството.