доц. д-р БРАТОЙ КОПРИНАРОВ

Фотография

Галерия

ДОЦ. Д-Р БРАТОЙ КОПРИНАРОВ е завършил немска езикова гимназия в гр. Ловеч. Дипломиран икономист от Стопанска академия – Свищов. Специализирал по проблеми на туризма в Англия и Австрия. Има богат професионален опит в сферата на образованието и туризма – научен сътрудник в НИЛ в Слънчев бряг, изпълнителен директор на „Слънчев бряг" АД, три мандата директор на Колеж по туризъм – Бургас.

Участва в няколко авторски колективи, разработващи научни и практико-приложни проекти. Автор и съавтор е на множество научни публикации и доклади в сферата на туризма. Член е на Бургаската туристическа камара и на Бургаската асоциация за екологичен туризъм. От 2011 г. е заместник-ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.