доц. д-р СОНЯ АЛЕКСИЕВА

Фотография

Галерия

ДОЦ. Д-Р СОНЯ АЛЕКСИЕВА е завършила Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Климент Охридски” – специалност „Журналистика”. Преподавател в департамент „Администрация и управление” на Нов български университет. Има дългогодишен опит като PR експерт, с тясна специализация – PR в туризма. Участвала е в редица чуждестранни и български комуникационни проекти, както и в много български кампании, свързани с изграждането на стратегии, бранд и визия на туризма в България.

Автор е на стотици публикации в областта на туризма, културно-историческото наследство, пъблик рилейшънс и бизнескомуникациите и над десет книги между които „Човекът, който създаде „Етъра” - Книга за Лазар Донков”; „История между сезоните – Книга за БХРА”; „Връзки с обществеността на културния туризъм”; „Бизнескомуникации”; „Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели”; „България - Китай. Културен туризъм”, „Културният туризъм – мисията на Велико Търново”, „Туризъм и културно наследство” (в съавторство) и др.  Редактор и консултант  на специализирани туристически издания, водещ на авторски рубрики за културен туризъми др.Сред учредителите е на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), на Балканския алианс на хотелиерските асоциации (BAHA), на Международната борса „Културен туризъм” - Велико Търново. В продължение на 14 години е била PR на БХРА.

Член е на: Международната  асоциация по пъблик рилейшънс (IPRA); Международната  организация на  журналистите и писателите по туризма (FIJET); Международната федерация на журналистите (IFJ); Българската асоциация по маркетинг (БАМ); Управителния съвет на Асоциацията на имиджмейкърите и специалистите по връзки с обществеността „Имагинес”. Първият носител е на новоучредената награда „Личност с принос за развитието на културния туризъм в България”, присъждана за персонални заслуги за опазването на културното наследство, неговото популяризиране и представяне, връчена на седмото Международно  изложение  „Културен туризъм 2010” – Велико Търново.