ПРОФ. Д-Р МАРИЕЛА МОДЕВА

Фотография

Галерия

МАРИЕЛА МОДЕВА е заместник-министър на туризма от м. януари 2022 г. Завършила е „Културология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Има специализации по „Приложно културознание” (маркетинг, мениджмънт и PR), „Журналистика“, „Европейска интеграция и регионално развитие“. Притежава ОНС „доктор“. Професор по обществени комуникации и информационни науки, дългогодишен преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) в специалности „Информационни ресурси на туризма“, „Национална сигурност и културно-историческо наследство“, „Връзки с обществеността“ и др.

От 2019 г. досега е директор на Института за изследване и развитие на лидерството в информационна среда. Била е член на Националния съвет за опазване на недвижимите паметници на културата към Mинистерство на културата, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството по въпросите на опазване на недвижимите културни ценности, европейски програми и проекти за развитие на културния туризъми маркетинг на дестинацията, както и експерт към парламентарна комисия „Култура и медии“ в 44-то Народно събрание на Р България. Ръководител и водещ изследовател по въпросите на специализирания туризъм в национални и международни проекти.

Притежава 38 сертификата за участие в научни и обучителни форуми в Австрия, Албания,Белгия, Босна и Херцеговина, Германия, Гърция, Дания, Египет, Естония, Латвия,Полша, Ирландия, Испания, Италия, Куба, Малта, Русия, Румъния, Словакия,Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швеция и др.

Професионални и научни интереси: културно наследство, културен туризъм,европейски програми и проекти за регионално развитие, европейски фондове и програми, публична комуникация и лидерство. Автор е на повече от 100 статии, доклади и презентации, над 10 монографии,студии, учебници и др.

Член е на БНК на ИКОМОС от 2006 г. Главен секретар на БНК на ИКОМОС 2011-2017 г. Член на Международния научен комитет по културен туризъм на ICOMOS Internationalот 2012 г. и на Съюза на учените в България от 2008 г.