ИРЕНА ГЕОРГИЕВА

Фотография

Галерия

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА е заместник-министър на туризма от м. февруари 2015 г. Завършила е специалност „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с отличен успех. Почти целият й професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции. Защитила е и редица сертификати с такъв профил.

Тя е един от основателите на Сдружението на ИАТА агенциите в България (СИАБ), чийто правоприемник е Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). От 2006 г. до назначаването й за заместник-министър на туризма е член на Управителния съвет на Асоциацията, а от 2009 до 2013 г. е негов председател.

Ирена Георгиева е и признат международен специалист в туризма. От 2009 г. до встъпването й в длъжност като заместник-министър на туризма е член на Борда на директорите на ЕСТАА (The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations), като е заемала позициите директор и заместник-директор в организацията, а от 2010 до 2012 г. е била и неин президент.  Владее руски, френски и английски език.