СОФИЯ БОЖКОВА

Фотография

Галерия

СОФИЯ БОЖКОВА е завършила „Туризъм” в СУ „Св.Климент Охридски”. Дипломната й работа и специализациите й във Великобритания и Япония са насочени към интерпретирането на природното и културно-историческо наследство и практическото му приложение в България. Има дългогодишен стаж изцяло в сферата на туризма, като работи в една от най-успешните туроператорски фирми за входящ туризъм и специализирани програми за България – „Съншайнтурс”. От седем години живее във Велико Търново и работи в Общинска туристическа агенция „Царевград Търнов”. От 2016 г. е и.д. управител на „Царевград Търнов”.