СТАНИСЛАВ СЛАВОВ

Фотография

Галерия

СТАНИСЛАВ СЛАВОВ е завършил Техническия университет - Варна, специалност „Изчислителна техника и софтуер“ и втора специалност „Маркетинг“. Притежава сертификат за обучение по "Финанси" към СДК на ИУ София 1997 г., както и сертификати за обучение по Мениджмънт и система за упрaвление на качеството ISO 9000 от Световната банка” – Атина, 1998 г. и сертифициращ курс Microsoft програмист -  София 2000 г. Бизнес анализатор на WEB системи. Специалист по програмен дизайн и архитектура на WEB системи. Консултант по маркетинг и маркетингови комуникации. Консултант по графичен дизайн и използваемост на WEB (WEB Usability)

Участвал е в развитието на агенция за маркетингови изследвания и реклама Принцепс КД - Рекламна агенция на България за 1998 г., като съсобственик и творчески директор. Агенцията за маркетингови изследвания Принцепс прилага иновативни практики в маркетинговите комуникации, които доказали своята ефективност са ползвани от западни компании и организации като Данон и Германски червен кръст и др. Развива собствен интернет бизнес в Англия „Софис Лимитед“ и е автор на иновативен WEB интерфейс за визуализиране на клъстери от геопозиционирани обекти чрез йерархично формализирана топология.

Понастоящем живее в Швейцария - управлява компания за WEB развой Октун ООД и е консултант в областта на WEB комуникациите в Берн, Швейцария.

Сред публикациите му е „Експертна система за оценка на позицията на фирма в бизнес зона по матрицата на Дженерал Електрик - Мак Кензи” - ТУ Варна.

Бил е член на журито в Националния конкурс "Български награди за Уеб".