ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА КРЪСТАНОВА

Фотография

Галерия

ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА КРЪСТАНОВА е завършила магистърска програма по история в СУ „Св. Климент Охридски“ и защитава докторска дисертация в Институт по етнология и фолклористика с музей при БАН. Тя има краткосрочни и дългосрочни специализации във Франция, Грузия, Украйна, Русия, участва във стипендиантската програма на Нов Европейски колеж – Букурещ, Румъния.

Доц. Кръстанова е декан на Философско-исторически факултет. Тя е един от създателите и ръководител на магистърските програми „Културен туризъм и културно проектиране“ и „Културен мениджмънт“, чиято мисия на обучение отговаря на новите социални и икономически условия, както и на избора на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. Член е на Съвета по туризъм в гр. Пловдив.

Научните й интереси са в областта на материалното и нематериално културно наследство, културни технологии, идентичност, художествените практики, както техните социални аспекти и употреби във връзка с културните политики и културния туризъм. В тази научна сфера тя е взела участие като експерт или ръководител в национални и международни проекти.  Публикувала е книги, множество студии и статии в национални и международни научни издания.