БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ

Фотография

Галерия

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ е бакалавър по „Икономика на туризма“ и е защитил магистърска степен по стопанско управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. В продължение на 10 години е живял в Испания, където е работил в областта на туристическия мениджмънт и специализираното посредничество и агентска дейност в туристическия  бизнес.

Като експерт в отдел „Информационно-техническо обслужване” на община Велико Търново успешно участва в логистиката на бизнес проекти и културни събития с регионален, национален и международен мащаб от 2011 до 2017 г. От м. май 2017 г. е управител на Общинска туристическа агенция „Царевград Търнов“ във Велико Търново