Културният туризъм – бъдещето на България

Автор: Авторски колектив

Фотография

Сборник  Културният туризъм – бъдещето на България (2010), Варна, Изд. Славена, ISBN978-954-579-852-8

Изданието е  реализирано от Варненска туристическа камара, „Славена” и „ФИЛ” в рамките на Библиотека „Туризъм”. Тое част от инициативите и плод от усилията, съпътстващи организирането и провеждането на Третия черноморски туристически форум, посветен на културния туризъм. Книгата е седмата в поредицата публикации от библиотеката “Tуризъм” на Варненска туристическа камара. В нея са представени резултатите от теоретични и приложни изследвания, добри практики и пътеписи на изявени и признати професионалисти в науката и практиката на българския туризъм.

Авторски колектив: доц. д-р Марин Нешков, Росица Олсон, ст.н.с. Диана Димитрова, доц. д-р Георги Георгиев, Проф. Петко Димитров, д-р Димитър Димитров, Мария Василева, гл.ас. д-р Галина Милева, д-р Любомир Кутин, доц. д-р Иван Лазаров, доц. д-р Иван Марков, доц. д-р Соня Алексива, Валери Кинов, доц. д-р Людмила Иванова, Даниела Стоева, гл.ас.инж. Минчо Полименов, гл.ас. д-р Жулиета Трифонова, Отец Николай, Анастас Ангелов, Николай Йотов, ас. Илинка Терзийска, Ивелина Кючукова, Дияна Колчева, инж. Петър Атанасов, д-р Йордан Йорданов, Тихомир Тачев, доц. д-р Благой Копринаров, доц. д-р Стоян Маринов, Димитър Дичев, Наско Якимов.