Съвременни видове туризъм

Автор: Маринов, С. (2011)

Фотография

Фотография

Съвременни видове туризъм, Варна, Изд. Наука и икономика - Икономически университет-Варна,  ISBN978-954-21-0544-2

Книгата „Съвременни видове туризъм” систематизира характеристиките и особеностите на основните, актуални за нашето съвремие, видове и форми на туризъм.

Съдържанието и обхваща жизнения цикъл на туризма след Втората световна война, както и представянето на неговите съвременни, концептуални и практически, видове и форми – морски ваканционен туризъм, планински ваканционен туризъм, здравен туризъм, приключенски туризъм, културен туризъм, религиозен туризъм, винен туризъм, шопинг-туризъм, круизен туризъм, хазартен туризъм, секс-туризъм, спортен туризъм, космически туризъм. Акцентът се поставя върху същността, разновидностите, организационните особености и тенденциите в развитието на съответния основен вид туризъм.

Доц. д-р Стоян Маринове завършил немска езикова гимназия в гр. Ловеч. Дипломиран икономист по туризъм от ВИНС "Димитър Благоев"-Варна (сега ИУ-Варна). Доктор и доцент по Икономика и управление на туризма. От 1992 г. и към момента е преподавател в катедра "Икономика и организация на туризма" в ИУ-Варна. Има богат професионален опит като екскурзовод, управител на спортно-анимационен център, икономически и изпълнителен директор на "Слънчев бряг"АД, изпълнителен директор на "Турекспо-Варна"АД.

Член е на Управителния съвет на ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА, СДРУЖЕНИЕ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОИЗТОК и на СДРУЖЕНИЕ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ. Директор е на Колеж по туризъм - Варна от юни 2011 г.