Наградени

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

 

  • Голямата награда на журито за най-оригинално събитие в областта на културния туризъм за 2014 г. беше връчена наОБЩИНА СВИЩОВ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – СВИЩОВ ЗА ФЕСТИВАЛА НА АНТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО „ОРЕЛ НА ДУНАВ“. Наградата получи Стефан Проданов, председател на Съвет по туризъм – Свищов;

 

  • Наградата за най-професионален туристически сайт за 2014 г. беше присъдена на ОБЩИНА ВАРНА ЗА ОФИЦИАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ VISIT.Varna.bg. Наградата получи Лора Георгиева, главен експерт „Публична информация“  в Община Варна;

 

  • Наградата за най-интересни туристически издания за 2014 г. получи КНИГАТА „ЧАСОВНИКОВИТЕ КУЛИ В БЪЛГАРИЯ И СГРАДИТЕ С ЧАСОВНИЦИ В НАЧАЛОТО НА XXIВЕК“  на ИВАЙЛО ИВАНОВ, автор и ИЗДАТЕЛСТВО „БИКО-БЪЛГАРИЯ” ЕООД.Награда получи Иво Николов, директор на „Бико-България”;

 

  • Наградата за най-ефективни рубрики и публикации за 2014 г. беше връчена на ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПУБЛИКАЦИЯТА “A GEM EMERGES AFTER EIGHT MILLENNIA” С АВТОР АНИТА ИСАЛСКА. Наградата получи Петър Лазаров, директор на ОП „Туризъм“ – Пловдив.

 

  • Наградата за най-оригинални плакати за събития в областта на културния туризъм за 2014 г. беше присъдена на НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ (НИМ) ЗА „БЪЛГАРСКАТА АВТОКЕФАЛНА АРХИЕПИСКОПИЯ В ОХРИД 1018 – 1767“. Наградата получи Стоянка Янакиева - отдел „Връзки с обществеността“ на НИМ;

 

Журито присъди и две поощрителни награди:

 

  • Поощрителна награда за МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ГЕОПАН – БУРГАС ЗА:  КНИГАТА  „ГОРИТЕ В БУРГАСКА ОБЛАСТ – ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ“. Наградата получи Пенка Караджова, редактор на енциклопедичното издание;

 

  • Поощрителна награда  за ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗА: „АУДИОГИД – ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В СТАРА ЗАГОРА“.Награда получи Калина Матева, главен експерт в отдел „Култура и туризъм“ в Община Стара Загора.

 
Номинирани | Наградени