ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ (ОНЛАЙН ВАРИАНТ) „РЕСТАРТ НА ТУРИЗМА – НОВА НАДЕЖДА”

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Галерия

Информация за събитието

За 14-ти пореден път Варненска туристическа камара проведе своя Черноморски туристически форум – утвърдилото се събитие в региона, което обединява бизнеса и науката в общия стремеж към обсъждане на важни актуални теми в развитието на туризма.

През 2021 г. темата на форума съответства на най-значимото събитие, белязало негативно световното развитие – пандемията COVID-19. Както е добре известно, туризмът е един от най-засегнатите сектори. На фона на тази непозната по мащабите си криза, бизнесът не изпада в песимизъм и търси начини и пътища за своето оцеляване. Затова и Варненска туристическа камара, най-старата браншова организация в града и региона, реши темата на форума да бъде „Рестарт на туризма – нова надежда”.

Форумът се проведе в онлайн вариант, в съответствие с всички предписания на контролните органи. Задачите и целите на конференцията бяха споделянето, от една страна,  на бъдещите действия на общините, фирмите и държавата, а от друга, на добрите практики от изминалия период. Състоя се обсъждане на нови идеи и виждания, запознаване с успешни бизнес модели, оформяне на предложения към държавните и общинските органи за повишаване на ефективността на политиката за подпомагане на бизнеса през този труден период.

Водени от девиза на нашата организация „Заедно можем повече!” ние проведохме форума с активното участие на представители на всички сектори на туристическото предлагане, както и с ръководители на браншови организации, представители на Министерството на туризма и на дирекция „Туризъм“ в Община Варна.

Осемте панела обхванаха всички сектори на туристическата индустрия, а това отговаря напълно и на профила на ВТК като представител на целия бранш. Във форума участваха активно хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти и екскурзоводи. Участниците споделиха своя позитивен опит и очаквания, поставиха и своите нерешени проблеми пред властите, отправяйки конкретни предложения. В събитието се включиха представители на туристическия бизнес от Турция и Черна гора, както и извънредния и пълномощен посланик на България в Черна гора.

Наред с това своя принос дадоха и представители на науката с разработването на доклади, свързани с темата на конференцията, които освен в електронен вариант, бяха издадени в специален сборник. Оптимизъм вдъхна осмият панел на форума, който под надслов „Младежки идеи за креативен туризъм“ даде поле за изява на студенти от катедра „Икономика и организация на туризма“ в Икономически университет – Варна и от Колеж по туризъм – Варна. Те представиха свои научно-приложни разработки, получили награди на Студентската научна сесия пред 2021 г.

Беше изработен и доклад с предложения на всички участници към държавата с цел успешно справяне с последиците от COVID-19 и по-бързо възстановяване на сектора.

Създаден беше сайт на форума https://www.blackseatourismforum.com/, събитие във Фейсбук https://www.facebook.com/BlackSeaTourismForumи на официалния информационен сайт на Варна – https://visit.varna.bg/bg/event/14-ti.html.

Четиринадесетият Черноморски туристически форум беше излъчван на живо в You Tube канала на ВТК, Facebook страницата на форума, You Tube канала на URBO и  Facebook страницата на URBO. Само в един от каналите, излъчващи форума на живо, през цялото време до края на провеждането му, имаше средно около 60 и повече души, които го наблюдаваха. Към 29.04.2021 г. в You Tube видеото от форума имаше над 900 преглеждания, като техният брой продължава да расте. На сайта на форума беше публикувана и електронната версия на излезлия от печат сборник с доклади  от Четиринадесети черноморски туристически форум (blackseatourismforum.com).

Традиционните участници в отделните издания на форума считат, че 14-ия форум беше издържан в съдържателно отношение. Убедени сме, че презентациите и дискусиите ще очертаят насоки и ще генерират нови идеи за рестарт на туризма в България и конкретно в община Варна.

Проведеното събитие за пореден път доказа, че Варненска туристическа камара има потенциал да прави полезни за туризма неща.

 

Информация за участника

Варненска туристическа камара е регионална туристическа организация, създадена през 1991 г. Сдружението обединява на доброволен принцип браншови организации, дееспособни физически лица, юридически лица от сферата на туризма - хотелиерски, ресторантски, туроператорски и туристически агентски фирми, финансови, производствени, транспортни, и търговски дружества, имащи отношение към туризма, учебни заведения, подготвящи кадри за туризма.

В своята 30-годишна история Камарата е действала, следвайки своя девиз „Заедно ще постигнем това, което не можем да направим поотделно!“ Членове на сдружението са участвали във всички работни групи по въпроси на туризма, създавани от община Варна, както и в конституираните обществени и консултативни съвети по туризъм. В продължение на 15 години – от 1992 до 2007 г., Варненска туристическа камара организира второто по големина туристическо изложение в България „Панаир на туризма и свободното време“. Други по-известни инициативи на сдружението са Черноморският туристически форум с международно участие, провеждан от 2008 г. и обединяващ усилията на общини, бизнес и образователни институции в сферата на туризма, както и Кулинарната изложба „Да споделим Никулден“, която се превърна във фестивал с благотворителна кауза.

Варненска туристическа камара е член на Съюза за стопанска инициатива, Консорциума за развитие на икономиката и туризма и Алианса „Българско Черноморие“.