ТУРИСТИЧЕСКИ САЙТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Галерия

„Тръгнал дядо за   Златица,

 изгубил си ръкавица…“

Това е началото на едноименната приказка на Елин Пелин, която вдъхнови проекта „Дядовата ръкавичка“, който в момента се осъществява в Община Златица.

Проектът включва създаване на тематичен градски парк „Дядовата ръкавичка“. Инициативата е под патронажа на почетния консул на Федерална република Германия  в Република България     д-р Мариана Чолакова и е подкрепена от Община Златица.

Проектът се изпълнява като част от партньорската програма между „Аурубис България“ АД и Община Златица.

Основната му цел  е да насочи вниманието към град Златица като туристическа и културна дестинация, като дом на тази българска приказка, а в бъдеще и като място за провеждане на фестивал на българските детски приказки.

Освен изграждането на  тематичен градски парк се създаде и туристически сайт на Община Златица  – www.zlatitsa.com„Златица – градът на Дядовата ръкавичка“.

В него са описани всички исторически, културни и природни обекти, които се намират на територията на Община Златица, заедно със снимков материал и кратко описание. Информацията на сайта дава възможност да се проверят възможностите за нощувка, места за хранене, туристически и еко пътеки, за спорт и забавление, за култура и изкуство.

На него постоянно се публикуват интересните новини и събития, състояли се в общината.

Подготовката и стартирането на сайта е през 2021 г.