Фотография

Галерия

МИНИСТРИТЕ НА ТУРИЗМА НА ЕС ОБСЪДИХА АКТУАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ И СЪЗДАВАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ „ДНЕВЕН РЕД 2030/2050“

16.05.2021

Министър Стела Балтова очерта възстановяването на туристическия сектор като ключов приоритет, като изтъкна необходимостта от стимулиране на устойчивото развитие на туристическата екосистема чрез повишаване на уменията, зелен растеж и насърчаване на дигитализацията и иновациите. Подчертано беше значението на националните планове за възстановяване и устойчивост като фундаментален инструмент за постигане на конкурентоспособност и устойчивост на туризма.

Министър Балтова посочи като ключови стълбове на туризма зеления преход, дигиталната трансформация и мултидисциплинарната рамка, базирана на знания и умения, осигуряваща интегрирането на туризма в други свързани политики на ЕС. По отношение на устойчивите предизвикателства и възникналите проблеми, свързани с ликвидността на субекти в туристическия сектор, беше отправен призив за конкретни дейности за насърчаване на благоприятна среда за развитие на туристическия сектор, включително с подкрепата на финансови средства.  Друга критична точка за туризма, изтъкната от министър Балтова, е възстановяването на мобилността и свързаността, където прилагането на вътрешно съвместими инструменти като дигиталния зелен сертификат е считан за важен градивен елемент.

В рамките на Форума на високо ниво за устойчив туризъм, организиран от португалското председателство на Съвета на Европейския съюз, министрите на туризма на ЕС обсъдиха предстоящите предизвикателства пред сектора на туризма и необходимостта от стратегически инструмент на ниво ЕС, който ще стимулира устойчивостта на туристическата екосистема и ще увеличи конкурентоспособността на дестинациите в Европейския съюз.

Във форума участваха г-н Педро Сиза Виейра, държавен министър, икономика и цифров преход, г-н Тиери Бретон, европейски комисар по единния пазар на ЕС, г-жа Елиса Ферейра, европейски комисар по сближаването и реформите и г-н Вирджиниус Синкевичюс, европейски комисар по околната среда, океаните и рибарството.

Министрите се обединиха около идеята да бъде създаден „Дневен ред на ЕС 2030/2050” въз основа на споделени приоритети, цели и действия, за да се стимулира зеленият и цифров преход на туристическата екосистема и да се увеличи нейната конкурентоспособност, устойчивост и издръжливост, като се фокусира върху ключови стратегически предизвикателства, като например:

- зелен преход на туристическата индустрия и дестинациите като интегрирана и холистична система, фокусирана върху устойчивия и отговорен туризъм;

-  цифров преход на туристическата индустрия и дестинации, използвайки стойността на данните и всички налични цифрови инструменти;

- развиване на мултидисциплинарност, база от знания и необходими умения на туристическата индустрия и всички други заинтересовани страни, целящи услуги с добавена стойност, допринасящи за просперитета на местните общности;

- засилване на устойчивостта на туристическата индустрия в светлината на научените уроци по COVID-19, като същевременно се повишава глобалната конкурентоспособност;

- отразяване на туризма в по-широки политики на ЕС, като транспорт, здравеопазване, защита на потребителите, околна среда и култура.

Редица държави членки призоваха да се обърне специално внимание на малките и средните предприятия, заетостта, различните регионални и местни предизвикателства, островите и крайните региони, периферията на ЕС, икономическата и социалната роля на по-слабо развитите региони, туристическия натиск и други области, които са изправени пред специфични предизвикателства.

Основен извод от Форума на високо ниво за устойчив туризъм се явява необходимостта от интегриран подход към политиката в областта на туризма, с принос и подкрепа от индустрията и гражданското общество, с цел да се отговори на възможностите и да се поемат многостранните предизвикателства, пред които е изправен туристическият сектор.