Фотография

Галерия

ПРЕДСТОИ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 ГОДИНА: ИСТОРИЧЕСКИ И ИСТОРИОГРАФСКИ АСПЕКТИ"

27.02.2021

През 2021 г. се навършват 145 години от Априлското въстание, на което са посветени много национални тържества в страната. В рамките на отбелязване на голямата епопея, в Исторически музей – Панагюрище, ще се проведе Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година: исторически и историографски аспекти". Нейни организатори са Община Панагюрище,  Институт за исторически изследвания – БАН, Сдружение  „Български музеи” и Исторически музей – Панагюрище. 

Националната конференция ще се проведе на 12-14 май 2021 г. в Исторически музей – Панагюрище и ще привлече много учени, музейни експерти и участници, които ще представят експозета на докладите си по темата на конференцията. Организаторите ѝ имат за цел отново да поставят във фокуса на вниманието на научната общност това значимо събитие, което да бъде представено през погледа на съвременните научни търсения, като се изнесат нови факти, аргументи и интерпретации за процеси, личности и събития, свързани с Априлското въстание.

Тематичният обхват на конференция позволява да се обърне специално внимание на отделни дейци, селища и райони, взели участие във въстанието, както и последиците от него в съдбата на българския народ. Специален акцент в предстоящата национална научна конференция ще бъде въпросът за паметта и историографските интерпретации на събитията от Априлската епопея през 1876 г.