Фотография

Галерия

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ХАДЖИ АНГЕЛОВАТА КЪЩА НА РИМ–ТЪРГОВИЩЕ

05.12.2020

Приключиха дейностите по ремонт на покрива на Хаджи Ангеловата къща. Реализиран бе първият етап от цялостния проект за консервацията и реставрацията на тази забележителна архитектурна и историческа ценност с „национално значение“. Завършиха работа и всички комисии и институции, оправомощени законосъобразно да приемат извършеното и обекта да се въведе в експлоатация. Общата сума на всички разходи по изпълнението са на стойност 65 200 лв. Основната сума за финансиране получихме от Министерство на културата в размер на 62 800 лв. по програмата за целево финансиране в областта на консервацията и реставрацията. По същата програма бе изработен и цялостния проект за реставрация и консервация на Хаджи Ангеловата къщапрез 2018 г.

През настоящата година бе извършен ремонт и частична подмяна на силно компроментираната покривна конструкция и възстановен подпокривния корниз. Целта е да спрат сериозните течове от покрива и по корнизите на къщата, които нанасяха вреди на фасадите и по вътрешните стени, коментира  Магдалена Жечева, директор на Регионален исторически музей – Търговище.

Домът на видния търговец Хаджи Ангел х. Друмев е най-представителният паметник на местната възрожденска жилищна архитектура от средата на ХІХ в. Разположен е почти в началото на възрожденския квартал Варош. Собственикът хаджи Ангел търгувал с тъкани. Имал кантори в Цариград и Манчестър. Красивата възрожденска сграда е построена и зографисана от тревненски майстори през 1863 г.  Впечатлява с с кобиличния фронтон на красивата лицева фасада, под еркера на която е изписана годината на построяване с цветна украса.

Има богато вътрешно пространствено оформление с модерни за времето архитектурни детайли в стил „алафранга“ и зидано отопление. Въздействащи са дърворезбения таван и художествено изписаните холкели. Хаджи Ангеловата къща е ценно и важно свидетелство за прочутия традиционен ескиджумайски (търговищки) панаир, както и за трагичните януарски дни на 1878 г., преживени при Освобождението на града. Днес в тази забележителна старинна къща е разположена Етнографската експозиция на Регионалния исторически музей – Търговище, която разказва за самобитната духовност, поминък и бит на местното население.

През 2020 г., с финансовата подкрепа на Министерство на културата, се направи важна стъпка към поетапното спасяване на недвижима културна ценност с национално значение. Създадени са условия за преминаване към следващия съществен етап от реализацията на работния проект за консервация и реставрация на Хаджи Ангеловата къща, който е насочен към дейности по фасадите и дограмата  По предварителни изчисления ще бъдат необходими близо 200 000 лв. Регионален исторически музей – Търговище предвижда да потърси отново финансова подкрепа от Министерство на културата, чрез програмата за целево финансиране в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности и от Община Търговище.

Екипът на Регионален исторически музей – Търговище изказва благодарност към всички, които бяха съпричастни, безвъзмездно ни подкрепяха и помагаха през периода на изпълнението.