Фотография

Галерия

ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА „ТЕХНИКАТА ОКОЛО НАС ПО ВРЕМЕТО НА НАРОДНАТА ВЛАСТ“ В НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ

11.11.2020

На 12-ти ноември 2020 г. (четвъртък) от 11:00 ч.в Националния политехнически музей (НПТМ) ще бъде представена новата пътуваща изложба „Техниката около нас по времето на народната власт“. Тя е реализирана като резултат от проучване мнението на посетителите на музея и е естествено продължение на вече добре познатата и успешна мобилна експозиция „Техниката у дома през първата половина на ХХ век“.

Изложбата обогатява познанията на днешните публики (особено на по-младите) за ежедневния живот в България през втората половина на ХХ век – до периода на промените, започнали след 10.11.1989 г. Представените експонати дават възможност за нагледно възприемане на материалните свидетелства от този период без съдържанието да включва тълкувания или оценки, тъй като историческата дистанция във времето е все още твърде малка.

Включените предмети са разделени тематично както следва: кухненски уреди, домашна прожекционна техника, детски играчки с технически характер, видео и фото техника, звукозаписващи и звукопроизвеждащи уреди, телефони, пишещи машини, компютърна и периферна техника.

Специален  акцент е поставен върху дейността на създателя на първия български персонален компютър -инж. Иван Марангозов. През 2020-та година се навършиха 95 години от неговото рождение и това е поводът да си спомним за човека, който превърна нашата страна в един от най-големите износители на компютърна и електроизчислителна техника през разглеждания период.

Ако желаят, посетителите имат възможност и запряко участие в изложбата. По-възрастните - да запишат собствените си (или тези на близките си хора) интересни лични истории в специално подготвен за целта „Споменик“,  а децата и учениците да попълнят забавната „тетрадка-лексикон“,която представя живота на техните връстници във времето когато се носят чавдарски и пионерски връзки...

Използваният в изложбата илюстративен и визуален материал допълва информацията и въздействието на подбраните технически експонати и ги поставя в естествения житейски контекст на разглеждания период. Към нея има и съпътстващо изложение от макети на автобуси – марка „Чавдар“.

Изложбата е осъществена благодарение на финансовата подкрепа на Министерството на културата и с изключителното съдействие на многобройни дарители.