Фотография

Галерия

УЧЕНИ ОТ 4 КОНТИНЕНТА И 21 ДЪРЖАВИ СЕ СЪБРАХА НА КОНФЕРЕНЦИЯ С ЦЕНТЪР СОФИЯ

04.11.2020

От 29 до 31 октомври 2020 г. в София се проведе във второто издание на международната научна конференция „Между световете“, този път посветена на магията, чудесата и мистиката (International Conference “BetweentheWorlds: Magic, Miracles, and Mysticism”).

Въпреки пандемичната ситуация, 70 учени, етнолози, антрополози, социолози, филолози, философи, археолози и историци от 21 държави от Европа, Азия, Северна Америка и Африка обмениха научен опит, постижения и идеи. Събитието се проведе в хибриден формат – присъствено за българските и виртуално за чуждестранните участници.

Идеята за конференцията е свързана с магическите и мистични възприятия, преживявания, възгледи, вярвания и практики, които стават все по-видими в съвременния глобализиран свят. Чудесата на природата, свещените места, иконите и културните паметници продължават да събират множество вярващи всяка година в различни части на света. Тези магически и мистични практики свидетелстват за факта, че хората все още желаят да познаят непознатото и да докоснат онова, което не може да се види. Контактните пространства между хората и свръхестествените сили имат различни социални и културни аспекти и пряко влияят върху идентификационните стратегии на общностите.

Събитието е подготвено от учените етнолози от секция „Балканска етнология“ в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките и международен екип. Сред организатори на конференцията бяха и учени, представляващи научни институции във Великобритания, САЩ, Естония и Гърция. Финансирането на конференцията е осигурено от фонд „Научни изследвания“ към МОН по програмата за подкрепа на международни форуми в България (КП-06-МНФ/20).

Организационният комитет подготвя онлайн сборник с отворен достъп, който ще бъде наличен на уебсайта на ИЕФЕМ – БАН до края на 2020 г.