Фотография

Галерия

В ХАСКОВО БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА ПЪРВАТА ТРАНСГРАНИЧНА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА МАРКА „СЛЪНЧОГЛЕД“

02.11.2020

В Хасково бе представена Регионална туристическа марка „Слънчоглед“. Доброволната система за сертификация е разработена в рамките на проект CB005.2.23.070 „Регионална туристическа марка за устойчив туризъм”, финансиран по програма INTERREG-IPA CBC Bulgaria-Turkey 2014-2020, в който партньори са Сдружение „Енвизимо Свят” гр. Хасково и Търговско-промишлена палата гр. Кешан.

Целта на Регионалната марка е да обедини хотели, къщи за гости, заведения, търговски и туристически обекти, които носят колорита на местната специфика и предпочитат партньорствата с местни производители и доставчици на услуги. Сертификатът „Слънчоглед“ е възможност за популяризиране на богатите туристически ресурси на региона, местните традиции, събития и кулинарната специфика.

„Слънчоглед“ е първата регионална трансгранична марка, разработвана у нас. Тя ще предоставя на маркираните обекти и сериозно предимство, т.к. системата от критерии за сертифициране включва и пакет изисквания към прилаганите мерки за безопасност, в контекста на пандемията COVID19.

На проведената в Хасково кръгла маса, критериите и процедурата за сертифициране бяха обсъдени от експерти в сферата на туризма и производството на храни от България и Турция.

Предстои да бъдат проведени поредица от информационни събития, на които представителите на туристическия бизнес от Хасковска област и регионите, обхванати от проекта в Р Турция, ще бъдат запознати подробно с изискванията, на които трябва да отговарят сертифицираните обекти, предимствата и процедурата, по която се присъжда регионалната  марка. В рамките на проекта пилотно ще бъдат сертифицирани 20 обекта от общините в област Хасково.