Фотография

Галерия

ЕДНА ОТ НАЙ-СТАРИТЕ КООПЕРАЦИИ В ТРАКИЯ ПОДКРЕПИ ИНИЦИАТИВА ЗА ПЕТРОВА НИВА

22.10.2019

Идеята за възстановяването на експозицията „Картографският образ на Странджа през вековете” печели все по-широка институционална и обществена подкрепа. Една от най-старите кооперации в Тракия – Потребителска кооперация „Съгласие” – Свиленград, учредена от тракийци през 1919 г. в Одрин, заяви участие с дарение във възстановяването на първата картографска експозиция „на открито” в историческата местност „Петрова нива” в Странджа.

С този акт потомците на Свиленградския и Одринския райони на VIIреволюционен окръг показаха, че пазят историческата памет на дедите си и помнят Конгреса проведен на Петрова нива (Странджанското Оборище). Решението на кооперацията  отразява желанието на 150-членния й състав, а направеният избор за дарението е послание – избрана е картата на Българската екзархия в нейните граници (1870 – 1912). Тя припомня духовните граници и землището на провъзгласената преди 150 години самостойна българска църква. 

Първата картографска експозиция «на открито», която се очаква да бъде завършена до края на тази година, включва 12 тематично подбрани карти от европейските архиви и картографски коолекции. Те са издирени,  обработени и се експонират в размер 140/160 см. Картите са изпълнени на метализирани плоскости - предвид суровите зимни условия по билото на вътрешна Странджа.

Експозицията започва с най-старата карта на Тракия, чийто оригинал е изработен от Клавдий Птолемей през IIв.и завършва със съвременната европейска туристическа карта на Странджа удостоена със сертификат № 0001/1.12.2017 за качество на картографски продукт. Той е издаден  от Българска картографска асоциация – национален представител в Международната картографска асоциация (ICA).

Проектът се изпълнява от Международният търговски и културен център Геопан в сътрудничество с Община Малко Търново – Градски исторически музей „Проф. Александър Фол”. По данни на музея, историческата местност „Петрова нива” и музейнатаекспозиция се посещават годишно от близо 3 000 души.

Предвижда се копие на дарената от Потребителска кооперация„Съгласие”  - Свиленград карта да бъде експонирана и на определено място в града.

          На илюстрацията - пано с текст, на което е представена Българската екзархия в нейните граници (1870 – 1912). Атлас на Димитър Ризов, Българите в техните исторически, етнографски и политически граници. 679 – 1917 г., Берлин. 1917 г.; М 1: 3 700 000, Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, Kr_97 - дарение от Потребителска кооперация„Съгласие” – Свиленград, с председател Христо Стаматов.