Фотография

Галерия

БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СЪВЕТА ПО КУЛТУРА НА ФОНДАЦИЯ „МИКЕЛАНДЖЕЛО” Е ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ДИМИТРОВА

19.10.2019

Директорът на музей „Етър” проф. д-р Светла Димитрова взема участие в първото заседание на Съвета по култура към фондация за творчество и занаятчийство „Микеланджело”. Форумът, на който тя е единствен български представител, се провежда във френската столица Парижи в него участват специалисти от 30 държави. Целта е да се запознаят членовете с мисията на фондацията, нейната роля в съвременното общество, проектите, по които се работи и предприеманите за реализацията им действия.

Като организация „Микеланджело” насърчава занаятчийството и подпомага неговото съхраняване в условията на ХХІ век. „Бихме искали да подчертаем:наистина вярваме, че трябва да работим ръка за ръка като мрежа. Имаме нужда от вас, за да изградим бъдещите проекти на фондацията и да развием нашата визия и екосистемата Homo Faber. Ние вярваме, че сътрудничеството е от ключово значение”, пише в специалната покана до проф. д-р Светла Димитрова.

Съветът по култура е орган, в който е включен по един представител от държава, членуваща във фондацията. Изборът се правиот Борда на организацията за период от три години.

Членовете на съвета са поръчители за избраните от фондацията занаятчии в тяхната страна, като гарантират, че те отговарят на критериите за високи постижения. Те също така са отговорни за идентифицирането и препоръчването на занаятчиите в своя регион.

Фондацията може да се обръща към Съвета по култура за мненияи препоръки във връзка със свои дейности и проекти. Съветът е призван да гарантира отличното качество в работатана занаятчиите, избрани за различните проекти на фондацията, по-специално „Ръководство за HomoFaber“.