Фотография

Галерия

ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ГОЛЯМА КНИГА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ“

26.09.2019

Доц. д-р Вихра Баева и доц. д-р Веселка Тончеваот Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българска академия на науките, съвместно с издателство „ПАН“, представиха „Голяма книга на българските празници и обичаи”. Събитието на 24 септември 2019 г. в Големия салон на Централно управление на БАН беше със специалното участие на Добърските баби – Живо човешко съкровище на ЮНЕСКО.

Книгата е посветена на българските календарни празници – тези, които се честват в определени моменти от годишния цикъл, за разлика от семейните (свързани с важни събития от житейския път на човека).Празникът е особено време, съпътствано от различни обичаи и обреди, чрез които хората в традиционната култура се стремят да си осигурят здраве и благополучие и същевременно се свързват с кръговрата на природата, с останалите хора от своята общност и със собствената си духовна същност.

В изданието са включени разкази и песни, свързани с един или друг празник, както и някои образи и символи, които участват в ритуалите на съответния ден. Така, събирайки наедно празници, обичаи, вярвания, символи и текстове, книгата започва да подрежда пъстрата мозайка на фолклорния свят.

Изданието е научнопопулярно и е предназначено за широк кръг читатели: младежи и възрастни с интерес към българските традиции и фолклор.