Фотография

Галерия

ПРОЕКТЪТ „ЦВЕТОВЕТЕ” НАСЪРЧАВА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ

16.09.2019

Изкуство и туризъм? Може ли изкуството да подпомогне развитието на културния туризъм и да повиши привлекателността на малки и очарователни, но недостатъчно популярни места? На тези въпроси се опитват да отговорят от сдружение „Гражданска инициатива за обществено развитие и интеграция” (гр. Ивайловград, Република България), община Кешан и кметство Чамлъджа (Република Турция) чрез изпълнението на проекта „Цветовете” („The Colours”).

 Основната цел на проекта е да популяризира и промотира трансграничното културно, историческо и природно наследство в районите на Ивайловград и Кешан/Чамлъджа (Република Турция), както и да подпомага и насърчава устойчивото развитие на туризма и в частност на културния туризъм. За постигане на тази цел ще бъдат използвани атрактивни и нетрадиционни методи чрез използване на изкуството и ще бъдат проведени различни събития и публични инициативи – дискусиони събития, пленери, фестивали и изложби.

По време на стрийт арт пленерите ще бъдат изрисувани и аранжирани фасади, спирки, улични обекти или други публични места, като по този начин  ще бъдат създадени своеобразни „галерии на открито” в Ивайловград, Кешан и Чамлъджа. Чрез пленера на художниците туристическите ресурси на тези райони ще бъдат пресъздадени върху платна, пречупени през погледа на творците. Създадените произведения от художниците, както и фотографии на стрийт арт творбите, ще бъдат включени в изложбите в Галерията на колела, като по този начин ще бъдат популяризирани още по-широко в България и Турция. В рамките на проекта е предвидено да бъдат организирани и открити девет изложби в България и Турция.

Проектът „Цветовете”  е надграждане и продължение  на проект „Пътят на художника”, който се реализира в периода 2017-2018 г. от сдружение „Гражданска инициатива за обществено развитие и интеграция” и кметство Чамлъджа (Република Турция).  В рамките на проведените по време на проекта фотографски и художнически пленери беше създадена първата експозиция на „Галерията на колела”, която направи поредица от изложби в България и Турция.

Проектът „Пътят на художника”, изпълнен по Програма INTERREG-IPA CBC BULGARIA–TURKEY, представящ по нетрадиционен начин туристическите ресурси в района на Ивайловград и село Чамлъджа, получи една изключително важна оценка. Проектът  е определен за добра практика и е включен в списъка с примери на добри практики на Европейската комисия, Главна дирекция „Регионална и селищна политика”.

 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/bulgaria/turkish-bulgarian-artistic-collaboration-puts-regional-heritage-on-the-map?fbclid=IwAR1US0-YF6BxEx1Yh9d_B9hkzCtjoPoHqIIPqRGJfjb-ZhsDoUyBNWjE7BU

Изпълняваният в момента проект „Цветовете” се финансира по Програма Interreg  ИПП България–Турция 2014-2020.