Фотография

Галерия

НА ПЕТРОВА НИВА ЗАПОЧВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА „КАРТОГРАФСКИЯТ ОБРАЗ НА СТРАНДЖАНСКИЯ КРАЙ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“

10.08.2019

Идеята за изложба, която да събере всички картографски изображения на Странджа – съхранени в световните архиви и картографските колекции, възниква още през 80-те години на миналия век. Проектът за нея е част от дейността на Програмата за научни изследвания на Странджанско-Сакарския край, базирана в гр. Малко Търново.

За началния замисъл днес може да се съди най-добре по събраната богата колекция от карти, по съдържанието на периодично издаваните томове на „Странджанско-Сакарски сборник“ или по двутомника „Странджа – древност и съвремие”, най-солидното до XXI век издание за тази забележителна европейска планина, поделена между България и Турция.  

Създадената в края на 90-те години експозиция „Картографският образ на Странджанския край през вековете” е част от тези усилия на българската научна общност. Изложбата е представена още тогава в Малко Търново – в Дяковата къща,  седалище на Програмно-координационния център за научни изследвания и на енциклопедията (тази красива възрожденска сграда е принадлежала на една от големите православни български фамилии на Тракия – рода Дякови).

По-късно изложбата е представена с голям успех в Центъра „Знаме на мира” в Аркутино. По изрично желание на проф. Ал. Фол Програмно-координационният център дарява експозицията на утвърждаващата се тези години Национална гимназия за древни езици и култури (НГДЕК).  

През 2006 г. Българският изследователски институт във Виена към Министерството на външните работи, Главно управление „Архиви“ при МС и Международният търговски и културен център ГЕОПАН – Бургас организират незабравимо представяне на планината Странджа, като възстановяват изложбата и я показват с голям успех в Дом „Витгенщайн” във Виена (08.06.2006 – 30.06.2006). Проявата е обогатена и с приносните доклади на Валерия Фол и Даниела Агре.

Събитието във Виена става повод да се заговори в тамошните културни и научни среди за необходимост от формиране на еврорегион „Странджа“ между граничните български общини.  С времето заложените в тази изложба идеи стават все по-актуални. Съвременните карти показват, че българо-турската граница, по-голямата част от която минава през Странджанско-Сакарския край, вече е граница и на Европейския съюз с Република Турция. Но същевременно тази граница разсича една исторически важна за ЕС римска провинция, която по всяка вероятност дава и името на целия европейски свят – Провинция Европа. 

Д-р Стефан Пейков, Програмно-координационния център за научни изследвания ЕКОПАН –  гр. Малко Търново сподели, че новото издание на изложбата, което започва на Петрова нива през 2019 г., ще обхване всички странджански и сакарски общини от Царево до Ивайловград включително. В нея за пръв път ще бъдат представени сведения и дневници на дипломати, пътешественици, изследователи, разузнавачи, които характеризират по особено любопитен начин европейските познания за района и развитието им през последните няколко века. 

Работата по възстановяването, популяризирането и развитието на изложбата е започната от Програмно-координационния център за научни изследвания ЕКОПАН – Малко Търново, продължена от Международния търговски и културен център ГЕОПАН – Бургас, подкрепена от сдружение „Черноморска Странджа“ – Ахтопол, Съюз на Тракийските дружества в България с председател Красимир Премянов, Регионален исторически музей – Бургас, Ивайло Русинов - Бургас,  „Морски сговор“ – Бургас, и насърчени от добротвореца проф. д-р Иван Гаврилов от София.

Изложбата ще бъде възстановявана и представяна на етапи, като най-напред тук на историческата местност Петрова нива се показва част от картографската колекция. Следващата стъпка ще бъде представяне на географската област Тракия в европейските картохранилища и частни колекции. Идея на организаторите е да припомнят и за необходимостта от продължаване на научните изследвания за района с участието на европейски изследователи. Това ще бъде задача на мобилната версия на изложбата. Тя ще бъде показана във всички тракийски общини на РБългария и предложена на българските културни центрове в чужбина.

Разширявайки „паметта“ за Тракия и Странджа чрез картографския им образ, ще се създадат условия и за по-въздействащо геопространствено представяне и присъствие на една обширна европейска територия в общоевропейското пространство. Тракия е свидетел на безбройни човешки драми и големи етнически размествания, за които новите поколения вече губят познания и актуална родова памет.

Илюстрацията показва Карта на древна Тракия – 1585 от Абрахам Ортелиус,  дарение от Регионален исторически музей – Бургас и Сдружение „Морски сговор” – Бургас  за възстановяване на проекта „КАРТОГРАФСКИЯТ ОБРАЗ НА СТРАНДЖАНСКИЯ КРАЙ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“ като експозиция на открито на историческата местност Петрова нива.