Фотография

Галерия

РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА „ПОСТРОЕНО/НЕПОСТРОЕНО. 50:50” НА ДОЦ. Д-Р АРХ. СТАНЧО ВЕКОВ ВЪВ ВАРНА

06.06.2019

На 3 юни 2019 г. в Дома на архитекта – Варна беше открита ретроспективна изложба на доц. д-р арх. Станчо Веков, по повод 45-годишната му творческа дейност и неговата 70-годишнина. Експозицията е подкрепена отВарненски свободен университет „Черноризец Храбър", Фонд „Култура" при Община Варна, Съюза на архитектите и Камарата на архитектите в България. Тя отразява творческия път на автора в архитектурни табла с негови реализирани обекти и нереализирани проекти в съотношение 50:50.

Експозицията, която представи новия председател на САБ проф. д-р арх. Тодор Булев, ще продължи до 28 юни 2019 г. Неразделна част от експозицията е двуезичният каталог, цветен печат „Построено/Непостроено.50:50“ на издателство ГИФ.

Предмет на изложбата е професионалната дейност на арх. Веков за период от 45 години (1974-2018), от които една трета е белязана от времето на тоталитаризма. В тези „Две Българии“, по израза на легендарния журналист и хронист Петко Бочаров, се развива творческата кариера на автора. И тъй като стилът на един архитект се изгражда както от реализираните, така и от нереализираните проекти, експозицията под наслов Построено/Непостроено. 50:50, показва, освен построени обекти, и проекти, чиито новаторски идеи се реализират 25 години по-късно от зараждането им. Посочват се технически данни за oбектите и за преобразуваните многократно държавни и ведомствени институции, регламентиращи архитектурната дейност у нас.

В изложбата, която включва 43 табла, формат А1/ 840 x594 mm, цветен и черно бял принт върху твърда основа, са представени фотографски и графични изображения/ планове, модели/ макети, ръчни ескизи, 3Dвизии, с кратка анотация (технически показатели, възложител/ собственик, строител, година и др.), на български и английски език. Обхванат е широк спектър от архитектурната типология на сградите: Индивидуални и групови жилища и комплекси; Обществени и индустриално-складови сгради; Интериор, дизайн и синтез на изкуствата; Реставрация, реновация и реконструкция на недвижими културни ценности –постоянна тема в творчеството на автора и негово лично предпочитание.

Повечето от примерите са цитирани и в книгата на арх. Веков „Реконструирани пространства/Екстериорни пространства“ (изд. ВСУ „Черноризец Храбър“, 2012). Експозицията позволява да се проследи и развитието в техниката и технологията на архитектурната практика: от ръчното чертане/ графика до съвременните дигитални средства за проектиране и представяне – АutoCAD, Revit, PhotoShop, CorelDrawи др. Специално внимание е отделено на интериора, дизайна и синтеза на архитектурата с другите пластични изкуства и работата по проекти, в екип с художници, скулптори, дизайнери, фотографи и др.