Фотография

Галерия

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСАНИЕ THE YEARBOOK OF BALKAN AND BALTIC STUDIES ПО СЛУЧАЙ 150-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА БАН

30.05.2019

На 4 юни, вторник, от 18.00 часа в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, ул. Московска 6А, ще се състои представяне на том 1, 2018 и том 2, 2019 на списание The Yearbook of Balkan and Baltic Studies.

Списанието е резултат от сътрудничеството по проекти в рамките на Международната обменна програма на БАН (ЕБР) и създадената на базата им  академична мрежа за Балкано-балтийски изследвания. Събитието е посветено на 150-годишния юбилей на Българска академия на науките.

Международният екип ще бъде представен от доц. д-р Екатерина Анастасова. Професор Зоя Каранович от Университета в Нови Сад, член на международния издателски борд на списанието, ще изнесе лекция на тема „Дрво запис у српскоj традиционалноj култури (савремена теренска истраживаньа и бележеньа у прошлости).