Фотография

Галерия

УЧАСТНИЦИТЕ В „УЧИЛИЩЕТО ЗА КОЛЕДАРИ” – ОТДАДЕНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ

26.12.2018

Обичаят „Коледуване” бе пресъздаден в музей „Етър” на 26 декември. Посетителите видяха две възстановки на участниците в тазгодишното „Училище за коледари”. Младежите – ученици от Национална априловска гимназия, преминаха обучение, чиято практическа част започна от Игнажден в „Етър”-а.

Някои вече са коледували. На 24 декември, добре усвоили обичая, благодарение на „Училището за коледари”, те се включиха в коледарски групи, които обикаляха из Габровско. На 26 декември 13-те коледари посетиха работилниците на занаятчиите, изпяха коледарските песни и отправиха характерните за този български обичай благословии.

Повечето от младите коледари дават надежда, че ще осъществят каузата на Илиан Цанев, от когото получават знанията за коледарския обичай. „Моята кауза е да има някой, който да поеме нещата, да коледува и да обучава коледари”, споделя Илиан Цанев, който провежда практическото обучение на тазгодишните участници в „Училището за коледари” в музей „Етър” и неведнъж е коледувал. Той вече вижда сред младежите, които е обучил, свои отдадени последователи.