Фотография

Галерия

СВЕТОВНИЯТ GIS ДЕН - С КАРТА И ИЗЛОЖБА НА ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ

18.11.2018

Преди броени дни България, заедно с повече от 60 държави, които отбелязаха Световния ден на Географските информационни системи (ГИС), демонстрира на живо как ГИС технологиите подпомагат и намират все по-широко приложение във всички аспекти от живота на съвременното общество, включително в развитието на българските черноморски общини.

В рамките на ГИС-конференция под надслов „20 години проектираме света заедно“ водещи световни и български експерти представиха най-новите технологични възможности на Географските информационни системи и приложенията им в различни сфери, вкл. околна среда, сигурност, инженерна инфраструктура, градско планиране и развитие, и много други аспекти представляващи интерес за съвременното развитие.

Престижното събитие се организира от ЕСРИ-България в партньорство с повече от 30 браншови, академични, неправителствени организации и медии.

Сертифицираната туристическа карта на Община Созопол, създадена през 2018 г. и изложбата „Созопол в картографските архиви и колекции организирана от Община Созопол, Геопан и Военно-географската служба, са включенив отбелязването на световния ден на Географските информационни системи (ГИС).Сертифицираната туристическа карта на Община Созопол е изработена с основен софтуер: ArcGIS, AutoCAD.

Тези инициативи в сферата на съвременната картография и използването на геопространствена информация в управлението, заедно със 7-та Международна картографска конференция проведена в Созопол, привлякоха вниманието на световната ГИС общност към Южното Черноморие, като възможно поле за прилагането на съвременни технологични решения.