Фотография

Галерия

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА ПРЕДСТАВЯ В ИЗЛОЖБА АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ЛЯТО НА РЯХОВЕЦ

09.11.2018

На 13 ноември, от 17.30 ч., в Исторически музей – Горна Оряховица ще бъде открита изложба, посветена на археологическите разкопки на Ряховец през 2018 г.

За четвърта поредна година екип с ръководител Илиян Петракиев от Регионален исторически музей – Велико Търново, зам.-ръководител Мая Иванова от Исторически музей – Горна Оряховица и научни консултанти проф. д-р Хитко Вачев и доц. д-р Бони Петрунова е ангажиран с проучванията на крепостта. През2018година за археологическите проучвания са осигурени 38 000 лв. От тях 20 000 лв. са отпуснати от Община Горна Оряховица, 13 000 лв. от Министерството на културата и 5 000 лв. от Национален исторически музей – София.

За близо два месеца, с цел изясняване хронологията на изграждане и преустройствата на съоръженията, са проучени няколко сектора – участъци от вътрешната площ на крепосттаи северната крепостна стена. Продължи и проучването на терена около заложения през 2015 година сондаж, в близост до северната порта, с цел разкриване на структури от ранножелязната и раннобронзовата епохи.

За трета поредна година на обекта се организира археологическа школа за ученици. Инициативата е дело на Община Горна Оряховица, Исторически музей – Горна Оряховица и екипът, който провежда теренните проучвания.И през този сезон школата бе подкрепена от местния частен бизнес. Сред благодетелите са: „Алексис” ЕООД – Александър Павлов, Бар „Империал” – Анастас Начев, „Сага 2000” ООД – Йордан Манчев, „Пиано Бар” Горна Оряховица – Ангел Дучев. 

В археологическата школа участват младежи от VIII, IХ и X клас на СУ „Георги Измирлиев“ и СУ “Вичо Грънчаров“, град Горна Оряховица, както и ученици от Х и ХIклас на СУ “Емилиян Станев” и ПЕГ “Проф. д-р Асен Златаров”, град Велико Търново.

С откриването на експозицията посетителите ще имат възможност да видят разнообразни по хронология и вид археологически находки от Ряховец като монети, въоръжение и накити. Благодарение на богатия илюстративен материал ще наблюдават етапи от проучванията, включително и част от работата на учениците от археологическата школа.

Акцент в изложбата е специално експонираната най-впечатляваща находка от лятото – погребение на дете от ранножелязната епоха (ХII– ХIVвек пр.н.е.).