Фотография

Галерия

ШЕСТАТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ВЛАСТ НА АБТТА СЕ ПРОВЕДЕ В КЮСТЕНДИЛ

03.11.2018

От 29-31 октомври в гр. Кюстендил, с любезното домакинство на Община Кюстендил и под мотото Сътрудничеството между обществения и частния сектор – платформа за устойчиво туристическо развитие, АБТТА организира Шестата работна среща между бизнеса и местната власт. Обединени от обща кауза - превръщане на България в конкурентноспособна целогодишна международна туристическа дестинация във форума взеха участие близо 120 делегати - представители на общинските туристически администрации, туристически агенции, местни доставчици на туристически услуги, висши образователни институции,  медийни партньори на АБТТА.

Присъстващите над 50 представители на водещи туроператорски фирми и свързан бизнес се запознаха с новоразработените туристически продукти на 17 български общини - София, Кюстендил, Пловдив, Варна, Велико Търново, Бургас, Самоков, Чепеларе, Стара Загора, Троян, Ловеч, Свищов, Берковица, Велинград, Сандански, Шумен, и в  практически семинар обсъдиха помежду си възможностите за повишаване ефективността на своите професионални взаимодействия.

Шестата работна среща се проведе под знака на Европейската година на културното наследство, и насърчавайки чувството за национална идентичност и създавайки споделена принадлежност към общото европейско семейство се превърна в част от паневропейската мрежа от хиляди инициативи, чествания и хепънинги. В панелните  дискусии, посветени на различни предизвикателства пред опазване и развитието на националното културно-историческо наследство като ресурс за устойчив и конкурентен туристически ръст взеха работно  участие академични партньори на АБТТА от СУ СВ. Климент Охридски, Лесотехнически университет- София и МВБУ-Ботевгради Нов български университет.

Специален гост-лектор по темата за културното наследство беше Амелия Гешева, заместник- министър на културата, а на най-младите делегати на форума – бъдещите туристически професионалисти от СУ Св. Климент Охридски и Лесотехнически университет-София бяха връчени сертификати за реализирано обучение в реална бизнес среда.

На специална церемония в Художествената галерия на гр. Кюстендил, носеща името на един от най-значимите  български художници Владимир Димитров-Майстора  бяха  излъчени победителите на второто издание на Националния конкурс за Община с най-добра маркетингова политика 2018. 
Създаден с решение на Четвъртата работна среща през 2016 г., конкурсът използва инструментите на съревнованието, за да насърчи  усилията на общинските администрации за по-успешно маркетингово позициониране  и да подпомогне тяхната дейност с достъпни научно-практически маркетингови решения. За втора поредна година призът за победител в категория голяма община спечели Община Варна; победители в категория средна и малка община станаха община Варна и Община Шумен.