Фотография

Галерия

НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ИНОВЕНТЪР С УЧАСТИЕ С ЩАНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

19.04.2018

В периода 16-18 април в гр. София, се проведе Седмия европейски форум за социално предприемачество, значимо събитие от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. През годините форумът в България се утвърди като успешна инициатива и практика, с цел насърчаване на потенциала на социалните предприятия в страната и чужбина, обмяна на Форумът бе съпътстващ с международна конференция по социална икономика на тема: „Социалната икономика за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“, която се проведе по същото време в Бояна с участието на социалните министри от страните-членки на ЕС в този ден.

Основната част от програмата на този форум бе изложението на изделия и услуги, изработени и предлагани от социалните предприятия. В голямата изложбена зала на хотел „Маринела” бяха представени повече от 100 социални предприятия от България, Испания, Италия, Словения, както и Одринската организация на хора с увреждания в Турция.

Националната федерация на работодателите на инвалиди беше представена със свой щанд в експозиционната зала на форума в хотел Маринела. В продължение на три дни федерацията запозна посетителите с дейността си, както и с проекта Иновентър по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, една от двете програми на Европейския съюз за транснационално сътрудничество, наред с Програма „Дунав“, в които Република България участва през периода 2014 – 2020 г. Акцент в разговорите бяха възможностите за включване в обучителната платформа по проект Иновентър.

Сред посетителите на щанда бяха и представители на организации от Испания, Франция, Италия и Турция. Те също получиха от рекламните дипляни на консорциума по проекта и се запознаха с идеята на проекта за иновативна програма за професионално обучение и стартиране на обучителен курс по социално предприемачество, базиран на системата ECVET, както и онлайн обучителна платформа и мобилно приложение за дистанционно учене с база данни с успешни практики, видео материали и полезни ресурси.  Разбира се, най-многобройни бяха посетителите от България, които и през трите дни имаха възможност да разглеждат щандовете на изложителите и да закупуват стоки, произведени от социални предприятия и трудово-производителни кооперации, в които са разкрити работни места за хора с увреждания.

Участието в Седмия европейски панаир за социално предприемачество допринесе за ползотворни контакти за включване на потенциални обучаеми в иновативния курс по социално предприемачество в сферата на професионалното образование и обучение по проекта INNOVENTER. По този начин федерацията създаде предпоставки за популяризиране на създадената иновативна програма за професионално обучение и включване на повече заинтересовани участници в онлайн обучение и мобилно приложение за дистанционно учене по  INNOVENTER.