Фотография

Галерия

АРХИТЕКТИ И ЕТНОГРАФИ ПРОУЧВАТ СТРОИТЕЛНИТЕ ЗАНАЯТИ И АРХИТЕКТУРАТА НА СЕЛА ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО

23.07.2018

Проучване на нематериалнои материално културно наследство, свързано с народната архитектура в села от област Габрово ще бъде направено от 20 до 22 юли от представители на Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти”, ЕМО „Етър“ и доброволци. Ще бъдат изследвани строителни занаяти и архитектурни обекти -  жилищни сгради и помощни постройки, свързани с бита и културата на местното население.

Екипът ще извърши архитектурно заснемане на сгради в селата Енчовци, Станчов хан, Скорците, Носеите – малки населени места от Община Трявна и Горнова могила, Съботковци и Източник, разположени на територията на Община Габрово.

Събраните материали от проучванията ще бъдат представенив изложба. Предвижда се създаванена 3D модел на подробно заснет обект. Щебъдат набелязани обекти, които по-късно ще сепроучватот Сдружение „Мещра” и от ЕМО „Етър”.

Теренното проучване през периода 20-22 юли 2018 година се реализира по проект „Строителните занаяти на Стара планина”, финансиран по Програма „Културно наследство“ към НФ „Култура”. Проектът се изпълнява от Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти” в партньорство с ЕМО „Етър”, ИЕФЕМ-БАН и НГПИ „Тревненска школа“

В Сдружението членуват млади архитекти и инженери. Неговата основна задача е опазване на културното и природното наследство, изследване и документиране на архитектурни образци, организиране и осъществяване на практически занимания с традиционни строителни материали и техники.